Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Співаник з початку XVIII в.

Михайло Грушевський


Примітки

Публікується за виданням: Грушевський М. Співанник з початку XVIII в. // ЗНТШ. – Львів, 1897. – Т. XV. – С. 1-48; Т. XVII. – С. 49-98. Передрук зі збереженням первісної пагінації: Розвідки і матеріали до історії України-Руси. – Львів, 1897. – Т. 2.

Фрагменти автографу зберігаються у: Центральний державний історичний архів України у м.Львові (далі – ЦДІАУЛ). – Ф. 401, оп. 1, спр. 46, арк. 97-99; спр. 49, арк. 44-47, 359-365, 378-383).

Я. Мельник

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 175 – 258.