Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Співаник з початку XVIII в.

Михайло Грушевський

(1)  2  3

Вступ

І. «Помагай Богь, Василино»

II. Пѣсня Ганусейцѣ красной

ІІІ. Пѣсня 2-я свѣцкая

IV. Пѣсня

V. Пѣсня О woini zydowszkoyi

VI. Ψалма свѣцкая

VII. «Стукнуло грануло в лѣсѣ»

VIII. Пѣсня. На оусѣкновеніє ч(ес)тнія глави С(вя)таго Іоанна Предотечи

IX. Пѣсня о избіенних младенцах от Ірода

X. Пѣсня ходячи до панни в ком...

XI. Пѣсня великопостная хорошая, спѣвати

XII. Пѣсня свѣцкая 15(v)

XIII. «Ой перестан[ь] до мене ходити»

XIV. Пѣсня свѣцкая

XV. Пѣсня на страсти Х(ристо)ви

XVI. Пѣсня великопосная

XVII. Ψaлмa самогласная

XVIII. Пѣснь свѣцкая веселая

XIX. «Рвала Кася вѣшніе у зіеліонимь садку»

XX. «A w boru sosna gorzała»

XXI. «Boze łaskawy»

XXII. «Czemu byesz, bogini»

XXIII. «A gdziezes ty, сuro»

XXIV. Piesn, kochaiąc sie w damie

XXV. Псалми С(вя)тѣи Троици

XXVI. Пѣсня свѣцкая

XXVII. Пѣсня Оуспенію Прес(вя)той Б(огороди)ци

XXVIII. Пѣсня вторая

XXIX. Пѣсня третая Прес(вя)той Б(огороди)ци

(1)  2  3


Примітки

Публікується за виданням: Грушевський М. Співанник з початку XVIII в. // ЗНТШ. – Львів, 1897. – Т. XV. – С. 1-48; Т. XVII. – С. 49-98. Передрук зі збереженням первісної пагінації: Розвідки і матеріали до історії України-Руси. – Львів, 1897. – Т. 2.

Фрагменти автографу зберігаються у: Центральний державний історичний архів України у м.Львові (далі – ЦДІАУЛ). – Ф. 401, оп. 1, спр. 46, арк. 97-99; спр. 49, арк. 44-47, 359-365, 378-383).

Я. Мельник

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 175 – 258.