Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам

Михайло Грушевський

Труд И.И.Срезневского. Издание Отделения русского языка и словесности Имп[ераторской] академии наук, т. II, вып. I (л – оба). СПб., 1895, стовп[ців] 494, 4

Нотуємо дальший випуск сього цінного видання, обговореного докладно вже на сторонах «Записок» (кн. V, Бібліографія); план і уклад його зістався той самий; посувається воно, як ми бачимо, досить скоро наперед, так що можна сподіватись за кілька років закінчення сієї важної підручної книжки для кождого дослідника українсько-руської мови.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1896. – Т. 14. – Кн. 6. – С. 4 (Бібліографія).

Срезневський Ізмаїл Іванович (1812 – 1880) – російський філолог, славіст, фольклорист, етнограф, палеограф, педагог.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 297.