Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Кілька духовних віршів з Галичини

Михайло Грушевський


Примітки

Кілька духовних віршів з Галичини

Публікується за виданням: Грушевський М. Кілька духовних віршів з Галичини // ЗНТШ. – Львів, 1896. – Т. XIV. – Miscellanea. – С. 1-16. Передрук зі збереженням первісної пагінації: Розвідки і матеріали до історії України-Руси. – Львів, 1897. – Т. 2.

Існує значна література про духовні вірші давнього часу в Україні та Галичині зокрема:

Котович И. «Богогласник», его значение и употребление // Виленский вестник. – Вильна, 1866. – Ч. 127;

Мирович Н. Библиографическое и историко-литературное исследование о «Богогласнике». – Вильно, 1876;

Возняк М. Матеріяли до історії української пісні і вірші // Українсько-руський архів. – Львів, 1914 – 1916. – Т. IX – XI;

Возняк М. З поля української духовної вірші // Analecta Ordini s. Basilii Magni. – Жовква, 1924. – Т. 1;

Возняк М. Два співаники половини й третьої четвертини XVIII ст. // ЗНТШ. – Львів, 1922. – Т. СХХІІІ;

Гнатюк В. Українські духовні вірші // ЗНТШ. – Львів, 1902. – Т. 46, 47, 48;

Гнатюк В. Кілька духовних віршів (Співаник з Грушова) // ЗНТШ. – Львів, 1903. – Т. LVI;

Гнатюк В. Хоценський співаник Левицьких // ЗНТШ. – Львів, 1909. – Т. ХСІ;

Гординський Я. Кілька духовних пісень із рукописного співаника поч. XIX ст. // Analecta Ordini s. Basilii Magni. – Жовква, 1924. – Т. 1;

Щеглова С. «Богогласник». Историко-литературное исследование. – К., 1918;

Перетц В. Историко-литературные исследования и материалы. – СПб, 1900. – Т. I – II;

Франко І. До історії вірші на Україні // ЗНТШ. – Львів, 1900. – Т. XXXIV;

Франко І. Церковна поезія на Сході і Заході. Вступ до студій над Богогласником // ЗНТШ. – Львів, 1913. – Т. СХІІІ;

Щурат В. Із студій над почаївським «Богогласником». Квестії авторства і часу повстання деяких пісень. – Львів, 1908;

Яворский Ю. Новые данные для истории старинной малорусской песни и вирши // Вестник Народного Дома. – Львов, 1921; Гнатюк О. Українська духовна барокова пісня. – Варшава; Київ, 1994.

«Богогласник» – антологія духовних пісень. Видана в Почаєві 1790 – 1791 pp. Увійшло 248 віршів (з нотами). Джерелами пісень були Євангеліє, Псалтир, «Четьї-Мінеї» Димитрія Туптала, апокрифи. Основна маса пісень «Богогласника» анонімна, з акростихів установлено близько 40 авторів (Георгія Кониського, Димитрія Туптала та ін.). У XIX – на початку XX ст. багато разів перевидавався, зокрема, у Почаєві (1800 – 1825), у Львові (1852, 1870), частинами в Почаєві (1800, 1806), у Перемишлі (1834), у Києві.

Я. Мельник

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 161 – 174.