Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Поступова Польща

Михайло Грушевський

(Елізи Ожешкової: «Nad Niemnem»,
«Dwa bieguny», «Australczyk»)

14 (26) [квітня] 1896 року


Примітки

Текст цієї статті склали два виступи М.Грушевського, виголошені у львівському «Клубі русинок» навесні 1896 р. Зберігся неповний текст (чорновий автограф): ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 231. – С. 1-66. Перша публікація: Зоря. – 1897. – Ч. 11. – С. 214-217; Ч. 12. – С. 234-236; Ч. 13. – С. 250-255.

Подається за першодруком. В нашому е-перевиданні розділам статті дано назви відповідно до змісту. У Грушевського вони мали тільки римську нумерацію.

Дата написання в кінці друкованого тексту – 14 (26) 1896 р. – місяць не вказаний, мабуть, через друкарський недогляд. Очевидно, це березень або квітень, а 26 травня 1896 р. М.Грушевський одружувався з М.Вояковською.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 11, с. 51 – 78.