Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Поступова Польща

Михайло Грушевський

(Елізи Ожешкової: «Nad Niemnem»,
«Dwa bieguny», «Australczyk»)

1. Ожешко – поступова письменниця

2. Зближення інтелігенції до народу

3. Походження роду Богатировичів

4. Клопоти панів Корчинських

5. Молоде покоління

6. Інтрига роману «Над Неманом»

7. Образ Юстини

8. Повість «Dwa bieguny»

9. Повість «Australczyk»

10. Провідні ідеї повістей

14 (26) [квітня] 1896 року


Примітки

Текст цієї статті склали два виступи М.Грушевського, виголошені у львівському «Клубі русинок» навесні 1896 р. Зберігся неповний текст (чорновий автограф): ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 231. – С. 1-66. Перша публікація: Зоря. – 1897. – Ч. 11. – С. 214-217; Ч. 12. – С. 234-236; Ч. 13. – С. 250-255.

Подається за першодруком. В нашому е-перевиданні розділам статті дано назви відповідно до змісту. У Грушевського вони мали тільки римську нумерацію.

Дата написання в кінці друкованого тексту – 14 (26) 1896 р. – місяць не вказаний, мабуть, через друкарський недогляд. Очевидно, це березень або квітень, а 26 травня 1896 р. М.Грушевський одружувався з М.Вояковською.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 11, с. 51 – 78.