Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Новини

Читайте наші новини
у зручному форматі:

Живий журнал Facebook Твітер RSS
Живий журнал Facebook Твітер RSS

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «А.А.Шахматов. О Супрасльском списке западнорусской летописи» (1903 р.).

По спостереженням добродія Шахматова, збірник сей списаний з оригіналу середини XV в., з якого виходить і звісний збірник графа Уварова.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «Від слова до діла!» (1917 р.).

Широка автономія України в її етнографічних межах в федеративнім зв’язку з демократичною Російською Республікою. Се наша платформа.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Палеографические снимки с русских рукописей XII-XVII веков» (1903 р.).

Як бачимо з коротенької передмови до сього видання, воно має служити підручником при навчанні палеографії.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «Повороту нема» (1917 р.).

Домагання народоправства і суто демократичного ладу на Україні в автономній Україні, зв’язаній тільки федеративним зв’язком з областями Російської держави – се старе наше гасло.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опублікована стаття «Кілька грамот Володислава Опольського» (1903 р.).

Три перші грамоти належать до першого, реального володіння Опольського Галичиною. Перший документ звісний був досі лише зі згадки у Скробішевського.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «На всеукраїнський з’їзд!» (1917 р.).

Треба, щоб з’їзд 6 – 8 квітня вийшов якнайповнішим. Через се, не вважаючи на невеликий час, який ще зістався до з’їзду, треба, щоб були організовані делегації до нього якнайширше.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опублікована стаття «Кілька документів до історії сільського духовенства в Галичині XVII – XVIII в.» (1903 р.).

А поки що учена публіка, я певний, вдячно прийме отсю невелику, але цінну збірку фундацій і інших документів сільських парафій з західної частини Галицької Русі, споруджену д. М.Зубрицьким.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «З старого і нового» (1917 р.).

Приклад російської революції і Федеративної Республіки Російської потягне за собою й інші народи Європи і за Федерацією Російською повстане народова федерація європейська.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано вступне слово від редакції до т. XXII «Руської історичної бібліотеки» (1902 р.).

В сім томі подано дві розвідки про правне становище селян під правом русько-литовським Михайла Владимирського-Буданова, професора історії права в Києві.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано статтю «Велика хвиля» (1917 р.).

Домагання, котрі висуває нинішня хвиля, можуть бути прикрою несподіванкою для багатьох. Але нема що робити! Мусимо їх ставити і проводити.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Statut litewski drugiej redakcyi (1566)» (1902 р.).

Я не раз підносив класичні докази повної незнайомості з сучасним станом українознавства то у російських, то у польських учених.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опубліковано «Промови на українській маніфестації у Києві 19 березня 1917 p.».

Слава вільній, автономній Україні в Федеративній Республіці Російській.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Franciszek Piekosiński. Sądownictwo w Polsce wieków średnich» (1902 р.).

Коротко, конспективно і вповні догматично на сих двох аркушах краківський професор зачеркує систему судів в Польщі до к[інця] XV в.

Більше інформації…

Нова стаття про М. Грушевського

В розділі «Дослідження» публікуємо статтю В. Верстюка «Доба Центральної Ради в публіцистичній спадщині М.Грушевського» (2007 р.).

Федералізм, як і автономія, для М.Грушевського ніколи не були запереченням незалежної Української держави, швидше, це був необхідний і послідовний крок до її побудови.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «J.K.Kochanowski. Kazimierz Wielki, zarys żywota і panowania» (1902 р.).

І перша, й друга писані в тоні панегірика, обвантажені масою шумних, переважно досить затасканих фраз, але навіть і літературної здібності в авторі не виявляють.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Л.Сакетти. Главные моменты в развитии русского православного духовного пения» (1902 р.).

Для історії українського церковного співу стаття дає дуже мало (та й то перемішує все в одну купу з московським), але може бути корисною тими відомостями про новіші змагання церковної музики в Росії.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Богдан Барвінський. З’їзд галицького князя Данила з угорським королем Белою IV в Прешбурзі 1250 р.» (1902 р.).

Саме вже се громадження можливостей на можливості, на якій опираються виводи автора, вимогам історичного методу не відповідають.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опублікована стаття «Два селянські контракти купна-продажі з початку XVI в.» (1902 р.).

Права селянина на землю – одно з найбільше інтересних і важних для пізнання суспільно-економічної еволюції питань історії Русі, і заразом одно з темних і невисліджених.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией (до 1609 г.), проф. П. Жуковича» (1902 р.).

Правдива тема книги – історія унії в зв’язку з державною політикою Польщі в 1590–1609 pp. і відносин до неї державних станів і правительствених кругів Польщі.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «С.И.Кедров. Древнерусские братства» (1902 р.).

В ній маємо – вправді не самостійний, часом переборщений і часто попсований для того, але при всім тім таки справді широко досить зачеркнений загальний погляд на генезу братств.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «А.А.Папков. Братства» (1902 р.).

Бувши, видно, вихованцем православної духовної школи, автор і в своїй праці виходить з чисто конфесійного становища.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Материалы для истории экономического, юридического и общественного быта Старой Малороссии» (1902 р.).

Але щодо способу ведення самого видання мусимо висловити кілька дезидератів з нагоди досі виданих томів. Насамперед, замало бачимо наукового апарату.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Тekа konserwatorska» (1902 р.).

На жаль, інвентар сей дуже нерівномірно трактує пам’ятки, що мають п’ятно польське і руське.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «К.В.Харлампович. К вопросу о просвещении на Руси в домонгольский период» (1902 р.).

Стаття з сим привабним титулом дає, властиво, дуже мало. Автор оповідає про критику татищівських оповідань про освіту й школи в Давній Русі, дану Голубинським.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Ф.И.Свистун. «Галичина-Могила» (1902 р.).

Здогад як здогад, і навіть досить привабний, біда тільки, що при досить частих згадках про настолування князів у руських племен ніде нема натяку на таку церемонію.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано статтю «Причинки до історії роду Бибельських, зібрані арцибіскупом львівським Яном Прохніцьким» (1902 р.).

Маємо, властиво, збірочку припадково позбираних і слабо злучених між собою матеріалів і заміток, які самого збирача так мало, мабуть, задоволяли.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Чергова справа» (1917 р.).

Розвивається життя і техніка – твориться і відповідна термінологія у того, що ми звемо народом в тіснім значенні.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Литовско-русский сейм» (1902 р.).

Забагато того всього як на історію сойму, а замало як на історію устрою Великого князівства Литовського.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «На страшний суд» (1917 р.).

Українці мусять організуватись на кожнім місці і в кожних обставинах, шукаючи зв’язків, які зв’яжуть їх найбільш міцно і тривко.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «D[octo]r Stanisław Kutrzeba. Sаdy ziemskie i grodzkie w wiekach średnich» (1902 р.).

Обговоривши, бодай злегка, Руське воєводство, шановний автор так як би забув про два інші воєводства – Белзьке й Подільське, а також хоч і згадав, але таки поминув зовсім землю Холмську.

Більше інформації…

Архів новин