Логотип сайту «Михайло Грушевський»
Лист на сайт
Версія для друку
Стрічка новин (RSS)
Новини

Новини

Читайте наші новини
у зручному форматі:

Живий журнал Facebook Твітер RSS
Живий журнал Facebook Твітер RSS

17.10.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «З Хмельниччини» (1909 р.).

Рано козаки виїхали під польський табір на бій, а від поляків ні духу. Під’їхали ближче, а табір польський порожнісінький. Тоді кинулися наздогін.

Більше інформації…

15.10.2018 Нова біографічна замітка

В розділі «Біографії. Некрологи» опублікована замітка «Осип Бодянський» (1910 р.).

Як професор і ще більше як редактор, все життя багато працював для вияснення української минувшості і українського життя, бо сильно любив свій край і народ.

Більше інформації…

14.10.2018 Перехід на захищений протокол

Від 14 жовтня 2018 р. (від Дня захисника Вітчизни!) сайт починає працювати на захищеному протоколі (https). Радимо оновити ваші закладки сторінок цього сайту.

13.10.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «D[octo]r Włodzimierz Demetrykiеwicz. Neolityczne groby szkieletów tak zw. siedzących (hockergräber) w Przemyskiem i Krakowskiem» (1902 р.).

В першій з сих статей описує краківський археолог знахідку похоронів небіжчиків в скорченім положенні в Селісках під Перемишлем.

Більше інформації…

11.10.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia, t. 14»(1896 р.).

Головними джерелами для сього тому послужили: бібліотека Ягеллонська й Чарторийських в Кракові, Головний архів в Дрездені, і все ще невичерпаний Державний архів в Королевці.

Більше інформації…

9.10.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо «Меморіал товариства до міністра просвіти в справі утворення самостійного українського університету у Львові» (1907 р.).

Нема сумніву, що утворення самостійного руського університету заохотило б до академічної кваліфікації дуже численних адептів науки, які вже заявили свої наукові здібності самостійними працями.

Більше інформації…

7.10.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «Платон Мелиоранский. Турецкие элементы в языке «Слова о полку Игореве» (1902 р.).

Молодий петербурзький орієнталіст поставив собі вдячну задачу – переглянути й перевірити гадки про турецькі елементи в мові «Слова о полку Ігоревім».

Більше інформації…

5.10.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Січ Запорозька» (1909 р.).

Минули ті часи, як люди кохалися в війні, милувалися оповіданнями про криваву помсту, про багату здобич, про силу побитих ворогів, про забраних в неволю жінок і дітей.

Більше інформації…

3.10.2018 Нова біографічна замітка

В розділі «Біографії. Некрологи» опублікована замітка «Пантелеймон Куліш» (1910 р.).

Куліш мав натуру незвичайно гарячу, палку, неспокійну. До всього і у всім, справді, показував великий хист, до чого брався.

Більше інформації…

1.10.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «J.Talko-Hryncewicz. Przyczynki do poznania świata kurhanowego Ukrainy» (1902 р.).

В сій цінній статті старається автор зібрати результати антропологічних помірів передісторичної людності старої Київщини.

Більше інформації…

29.09.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Ф.И.Леонтович. Источники русско-литовского права» (1896 р.).

Брошура проф. Леонтовича дає огляд не всіх взагалі пам’яток русько-литовського права, а лише найдавніших, як зазначає він сам накінці, розумій – достатутових.

Більше інформації…

27.09.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Утраквізація чи розділ університету?» (1907 р.).

Польські професори заявою своєю з 3 марта постановили стерегти польського характеру університету й противитися утраквізації його «в якім-небудь виді».

Більше інформації…

25.09.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «И.С.Свенцицкий. Начала философии в русской литературе XI-XVI вв.» (1902 р.).

Але сі замисли «органических связей» і «влияния» лишилися «пустым звуком», і автор зістався лише при збиранні крох.

Більше інформації…

23.09.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Шевченко і українська минувшина» (1912 р.).

Але Шевченко не послухав сих благоразумних осторог і сміливо кинувся у той світ, звідки перед ним з високих могил виступали привиди старого свобідного, блискучого життя.

Більше інформації…

21.09.2018 Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Марко Кропивницький» (1910 р.).

Кропивницький велико заслужився також і тим, що сам складав театральні п’єси для українського театру; він та Карпенко-Карий – се найвизначніші українські драматурги (письменники театральні).

Більше інформації…

19.09.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Э.Р. фон Штерн. Новый эпиграфический материал, найденный на юге России» (1902 р.).

Розкопки в старім замку Акермана не дали якихось особливо цікавих речей, але виказали останки людського життя, почавши від часів передантичних і античних до новіших – турецьких.

Більше інформації…

17.09.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Antoni Prochaska. О prawdziwosći listów Gedymina» (1896 р.).

Ціла розправа має якби характер акту оскарження проти політики орденів. Детальніше розібрав автор одно з питань – про заміри Ґедиміна охреститися.

Більше інформації…

15.09.2018 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 2 листи 1913 р.

З нового року, як Ви знаєте, наше Товариство приступить до видавання наукового трьохмісячника українознавства, адже дуже просимо Вас до як ближчої і тіснішої участі в ньому. (12.12.1913 р. До Ф. Вовка)

Більше інформації…

13.09.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Шевченків день» (1907 р.).

В часах тупої апатії й покори, занепаду громадського й політичного почуття загриміло його слово обурення й протесту проти гніту й утиску, проти фарисейської покори.

Більше інформації…

11.09.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «А.Лященко. Заметка о сочинениях Феодосия, писателя XII века» (1902 р.).

Але за приналежністю сих писань Теодосієві Грекові ш[ановному] авторові не вдалося піднести ніякого дійсно поважного аргумента.

Більше інформації…

9.09.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Князь Роман» (1910 р.).

Коли в Галичині почалися замішання і бояри заходилися коло того, щоб спекатися свого князя Володимира, Роман почав з ними зносини, і вони, скинувши Володимира, покликали князя Романа.

Більше інформації…

7.09.2018 Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Раз добром налите серце» (1914 р.).

В славній плеяді київській Костянтин Петрович Михальчук взяв на себе досліди над мовою – цим сакраментом української національної ідеї.

Більше інформації…

5.09.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «И.А.Линниченко и В.В.Хвойко. Сосуды со знаками из находок на площадках трипольской культуры» (1902 р.).

Читаючи сі досить припадкові, уривкові звістки, приходиться себе не знати в котрий раз питати – коли ж нарешті діждемося ми відповідного описання й видання тих знахідок д. Хвойка.

Більше інформації…

3.09.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Николай Рожков. Поводы к началу процесса по «Русской правде» (1896 р.).

Маленька розвідка д. Рожкова займається двома питаннями: що потрібно було, аби розпочати процес в справі карній, і що значить термін «поклеп»?

Більше інформації…

1.09.2018 Нові листи М.С.Грушевського

В розділі «Листи М.Грушевського» опубліковано 2 листи 1912 р.

До нового видання «Історії» хотів би дати печатку Мазепи, але Василю Григоровичу для сього треба оригінал хоч на день-два. (20.01.1912 р. До М. Біляшівського)

Більше інформації…

31.08.2018 Нове видання Михайла Грушевського

Титульний аркуш книги М. С. Грушевського «Історія України-Руси» (10-й том, 1936 р.) Галерея автографів та видань Михайла Грушевського поповнена титульним аркушем книги «Історія України-Руси» (10-й том, 1936 р.).

Більше інформації…

29.08.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Українці в новій Думі» (1907 р.).

Й у другу Думу вдалося пройти кільком цілком ідейним і свідомим представникам українства, які, безумовно, спробують згуртувати навколо себе співзвучні елементи.

Більше інформації…

27.08.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «П.В.Голубовский. Опыт приурочения древнерусской проповеди «Слово о князьях» к определенной хронологической дате» (1901 р.).

Перша розвідка поділяєть[ся] на дві частини, в першій ш[ановний] автор уставляє дату «Слова о князьях», в другій – аналізує різні редакції його.

Більше інформації…

25.08.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Павло Полуботок» (1910 р.).

Павло Полуботок за часів Мазепи був полковником чернігівським. Був чоловік розумний, досвідний і дуже любив свою Україну і свій народ український.

Більше інформації…

23.08.2018 Нова біографічна замітка

В розділі «Біографії. Некрологи» опублікована замітка «Микола Костомаров» (1910 р.).

Не сподобалося йому, що по історіях пишуть про самих царів, князів, міністрів, а як жив простий нарід, того й не довідатися було з тодішніх історій.

Більше інформації…

Архів новин

Сподобалась сторінка? Допоможіть розвитку нашого сайту!

© 2011 – 2018 Група розробників

Передрук статей із сайту заохочується за умови
посилання (гіперпосилання) на цей сайт

Сайт живе на

Число завантажень : 7710

Модифіковано : 27.08.2018

Якщо ви помітили помилку набору
на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою
та натисніть Ctrl+Enter.