Логотип сайту «Михайло Грушевський»
Лист на сайт
Версія для друку
Стрічка новин (RSS)
Новини

Новини

Читайте наші новини
у зручному форматі:

Живий журнал Facebook Твітер RSS
Живий журнал Facebook Твітер RSS

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «В єднанні сила» (1909 р.).

Селяни, ведучи таке товариство – хоч се діло й не бозна-яке мудре, набираються багато розуму, привчаються до діловодства, рахування і дітей своїх привчають.

Більше інформації…

Нова популярна праця

В розділі «Популярні праці» продовжуємо публікувати «Нарис історії українського народу» (1904 р.). Сьогодні – наступні 3 розділи, включаючи «ХІХ. Смути 1660–1680 рр.».

У 1660-х рр., як ми бачили, Україна формально розділилась. Правобережна отримала свого гетьмана, лівобережна – свого; перша під верховенством Польщі, друга – під верховенством Москви.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «А.Димитриу. К вопросу о договорах русских с греками» (1897 р.).

Вивід його такий, що з трьох умов, які ми маємо в літопису під р. 907, 912, 945, лише з р. 944 ми маємо умову, що була уложена і затверджена відповідно вимогам дипломатичної практики.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Пам’ятник Шевченку» (1909 р.).

Кілька років тому вийшов дозвіл, щоб збирати складки на сей пам’ятник. Місце йому вибрали в Києві, столиці України, тут і комітет є, що збирає гроші на пам’ятник по всіх краях.

Більше інформації…

Нова популярна праця

В розділі «Популярні праці» продовжуємо публікувати «Нарис історії українського народу» (1904 р.). Сьогодні – наступні 3 розділи, включаючи «ХVІ. Хмельниччина».

Богдан Хмельницький походив із дрібнопоміщицької чигиринської сім’ї; він здобув для свого часу досить добру освіту, здавна служив у козацькому війську і досягнув у ньому видатного значення.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Хр.М.Лопарев. Старое свидетельство о положении ризы богородицы во Влахернах» (1897 р.).

Академік Васильєвський виступив проти теорії д. Лопарьова з дуже поважними аргументами в обороні давнішого погляду, що «Слово» належить дійсно VII, а не IX віку.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «До наших читачів» (1909 р.).

Читачів же наших просимо самих читати й іншим давати та приохочувати: нехай ся газета іде з рук до рук, з хати до хати, людям нашим і всьому миру нашому українському на користь та на пожиток.

Більше інформації…

Нова популярна праця

В розділі «Популярні праці» продовжуємо публікувати «Нарис історії українського народу» (1904 р.). Сьогодні – наступні 3 розділи, включаючи «ХІІІ. Міста. Релігійно-національний і культурний рух ХVІ–ХVІІ ст.».

У житті українських міст вплив польських порядків знайшов вираз у перетворенні їх за типом саксонських громад «магдебурзького права».

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «История русской архитектуры» (1897 р.).

Автор виходить з Чернігівської кафедри, її він студіював ближче, як видно, й присвятив кільканадцять літ тому спеціальну статтю.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Наша школа» (1909 р.).

Величезний, деінде нечуваний процент анальфабетів, страшні розміри рецидивізму неписьменності являються результатами сього позбавлення українських мас національної школи.

Більше інформації…

Нова популярна праця

В розділі «Популярні праці» продовжуємо публікувати «Нарис історії українського народу» (1904 р.). Сьогодні – наступні 3 розділи, включаючи «Х. Українські землі у ХV–ХVІ ст.; збирання українських земель Польщею».

Допоки не виявилися ці зміни у внутрішніх відносинах Великого князівства Литовського, українські, рівно ж як і білоруські, землі почувалися тут у себе вдома.

Більше інформації…

Нова стаття

Публікуємо 6 листів як додаток до статті Валентина Кавунника «№ 23. Фрагмент листа Олександра Лотоцького до Михайла Грушевського від 13 березня 1905 року» (2015 р.).

Щодо Ваших «Очерків», то з друком їх поки що треба пождати. У останній час ними заінтересувалися цензурні сфери і, здається, в бік, не зовсім бажаний.

Більше інформації…

Нова стаття з археології

Опубліковано рецензію «Złote skarby michałkowskie» (1904 р.).

Шановний видавець задумує, очевидно, – судячи з його недавніх рефератів, монографічно студіювати типи сього скарбу.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Wilhelm Tomaschek. Die alten Thraker, eine etnologische Untersuchung» (1897 р.).

Нова праця проф. Томашека дає загальний огляд фракійської людності, збирає в групи їх галузки і коротко оглядає по сих групах територію і історичну долю кождої галузки.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Україна, Білорусь, Литва» (1909 р.).

«Слов’янська ідея» почала функціонувати як вивіска для різних імперіалістичних та шовіністичних планів, як прислуга для різних реакційних течій та груп, головним чином в Росії.

Більше інформації…

Нова популярна праця

В розділі «Популярні праці» продовжуємо публікувати «Нарис історії українського народу» (1904 р.). Сьогодні – наступні 3 розділи, включаючи «VII. Князівства-землі ХІ–ХІІІ ст. Галицько-Волинська держава ХІІІ–ХІV ст.».

Розклад київського державного організму проявлявся, як було сказано, у послабленні значення Києва та київських князів і у відособленні земель під владою окремих династій.

Більше інформації…

Нова стаття

Публікуємо 6 листів як додаток до статті Валентина Кавунника «Історія видання «Очерка» Михайла Грушевського» (2015 р.).

У Київ казав я послати 400 прим. для того, що з сього числа треба віддати Оглобліну примірників 30–40 та другим певним книгарням, які беруть звичайно книжки видавництва «Вік». (Фрагмент листа Олександра Лотоцького до Михайла Грушевського від 21 жовтня 1904 року)

Більше інформації…

Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Аристарх Крижановський» (1905 р.).

Дня 11 (24) падолиста умер в монастирі Крехівськім співробітник нашої часописі єромонах чину св. Василія Вел[икого] о. Аристарх-Андрій Крижановський.

Більше інформації…

Нова стаття з археології

Опубліковано рецензію «Археологическая летопись Южной России» (1904 р.).

З приємністю мушу тепер сказати, що мої побоювання не справдилися: часопись стягає до себе дослідників і аматорів української старовини.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Древнейший план города Киева 1638 года» (1897 р.).

В сім розкішнім виданні д. Ханенко подає три таблиці з «Тератургіми» [Афанасія] Кальнофойського: ближні і дальні печери і загальний вид Києва.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Час не жде!» (1908 р.).

В самій українській суспільності Росії помічаються певні течії, неприхильні тіснішому зближенню з галицьким життям, всякій «галичанщині» і можливим впливам на життя українське в Росії.

Більше інформації…

Нова популярна праця

В розділі «Популярні праці» продовжуємо публікувати «Нарис історії українського народу» (1904 р.). Сьогодні – наступні 3 розділи, включаючи «V. Київська держава у ІХ і Х ст. – процес утворення».

Еволюція руської держави Х–ХІ ст. йшла саме в цьому напрямку розширення й розгалуження системи «руських» намісників та їхніх залог, що проникала все далі й далі углиб волостей.

Більше інформації…

Нова стаття

Публікуємо 6 листів як додаток до статті Валентина Кавунника «Історія видання «Очерка» Михайла Грушевського» (2015 р.).

Про термин «Укр[аїна]» не писав я Вам, бо трудно тут що сказати певного; Гессен не може порадить, бо в його не було такої практики (Лист Олександра Лотоцького до Михайла Грушевського від 23 квітня 1904 року)

Більше інформації…

Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Вільгельм Онкен» (1905 р.).

В серпні умер один з голосніших німецьких істориків Вільгельм Онкен. Популярність його полягала на колективнім історичнім видавництві «Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen».

Більше інформації…

Нова стаття з археології

Опубліковано рецензію «В.И.Сизов. Курганы Смоленской губернии» (1904 р.).

Добродій Сизов мав на меті дати студію про гнєздовський могильник, а не просту опись. За се, розуміється, можна бути йому тільки вдячним.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Отчет Московского публичного и Румянцевского музеев за 1892 – 1894 гг.» (1896 р.).

Головна новинка між ними – се дорогоцінне Євангеліє-апракос (себто уложене в порядку читання тижневого) на пергамені, писане 1282 р. поповичем Євсевієм в Галичині.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «В оборону книги» (1908 р.).

Ми мусимо підтримувати з національного обов’язку всі ті елементи, з яких складається повнота національного життя, підтримувати з усієї сили і всіма можливими способами.

Більше інформації…

Нова популярна праця

В розділі «Популярні праці» продовжуємо публікувати «Нарис історії українського народу» (1904 р.). Сьогодні – наступні 3 розділи, включаючи «ІІІ. Культура и побут».

Загальний культурний рівень наших племен у цей час стоїть уже досить високо. Рільництво, початки якого сягають іще часів спільноарійських, виступає тепер у них уже в повному розвитку.

Більше інформації…

Нова стаття

Публікуємо 6 листів як додаток до статті Валентина Кавунника «Історія видання «Очерка» Михайла Грушевського» (2015 р.).

От вже, як бачите, нині 6 грудня, а від вислання рукописи – скоро два місяці. По Вашому листу я відібрав рукопись від перекладчика і спинив французький переклад. (Лист Михайла Грушевського до Максима Славінського від 6 (19) грудня 1903 року)

Більше інформації…

Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «П.Литвинова-Бартош» (1904 р.).

8 (21) вересня умерла на 70-ім році життя одна з найстарших репрезентанток української етнографії – Пелагія Литвинова, роджена Бартош, в своїй батьківщині, в с. Землянці Глухівського повіту.

Більше інформації…

Архів новин

Сподобалась сторінка? Допоможіть розвитку нашого сайту!

© 2011 – 2019 Група розробників

Передрук статей із сайту заохочується за умови
посилання (гіперпосилання) на цей сайт

Сайт живе на

Число завантажень : 8409

Модифіковано : 1.06.2019

Якщо ви помітили помилку набору
на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою
та натисніть Ctrl+Enter.