Логотип сайту «Михайло Грушевський»
Лист на сайт
Версія для друку
Стрічка новин (RSS)
Новини

Новини

Читайте наші новини
у зручному форматі:

Живий журнал Facebook Твітер RSS
Живий журнал Facebook Твітер RSS

21.01.2019 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Путевые письма Измаила Ивановича Срезневского из славянских земель» (1896 р.).

Він має немалу цікавість щодо сучасного культурно-літературного життя Слов’янщини, але для нас спеціально не дає нічого – на Русі Угорській і в Галичині Срезневський був дуже недовго.

Більше інформації…

19.01.2019 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати цикл статей «Про українську мову й українську справу» (1907 р.). Сьогодні – «6. Потреба національного єднання».

Не можемо замикатися в такі тісні провінціальні критерії, бо неминуче розіб’ємо сю велику українську землю на частки, з котрих кожда матиме свою окремішню мову.

Більше інформації…

17.01.2019 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «М.Г.Халанский. К истории поэтических сказаний об Олеге вещем, І-ІІІ» (1904 р.).

Друга кардинальна хиба – що автор бачить в сих пізніх оповіданнях народну традицію, епос, ігноруючи можливість (дуже широку) комбінацій книжника.

Більше інформації…

15.01.2019 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Болди» (1910 р.).

Давніше думали, що ті печери в Бубнищі не знати як давні; але тепер можна сказати, що вони вже вирубані за часів історичних, як українці жили в тутешніх краях.

Більше інформації…

13.01.2019 Нова науково-організаційна стаття

Публікуємо виступ на звичайних загальних зборах наукового товариства ім. Шевченка 19 цвітня 1905 p.

Наукове товариство імені Шевченка ще раз обернуло своє колесо. Тяжке те колесо, і немало значить один оборот його.

Більше інформації…

11.01.2019 Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Петро Лашкарьов» (1900 р.).

На Київський з’їзд 1874 p. він предложив ширший реферат – «Київська архітектура X–XII в.», що досі зістається головною, підставовою працею для давньої української архітектури.

Більше інформації…

9.01.2019 Нова стаття з археології

Опублікована стаття «Бронзові мечі з Турецького повіту (Галичина)» (1899 р.).

Одною з ілюстрацій розповсюдження бронзової культури на північнім згір’ї Карпат служить інтересна свіжа нахідка бронзових мечів в Турецькім повіті.

Більше інформації…

7.01.2019 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Пыпин А.Н. Материалы для биографии А.А.Котляревского» (1896 р.).

Автор скористав не тільки з друкованого матеріалу, але також з паперів Котляревського і з його кореспонденції, здобутої від різних осіб, так що має матеріал досить багатий.

Більше інформації…

5.01.2019 Річний звіт

Опубліковано «Звіт за 2018 р.».

Звіт про роботу сайту «Михайло Грушевський» за 2018 рік – 218 тисяч відвідувачів.

Більше інформації…

3.01.2019 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати цикл статей «Про українську мову й українську справу» (1907 р.). Сьогодні – «5. Мовний партикуляризм».

Крайній партикуляризм в справах мови, провінціональний патріотизм, який вимагає, щоб газета писалася мовою його села, а все українське письменство не виходило за межі словаря його повіту.

Більше інформації…

31.12.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо «Кілька заміток до «Чуда св. Климента папи римського» (1902 р.).

Отже з сих наших хронологічних виводів виходило б, що «Похвала Клименту» (так її буду звати) значно молодша від «Чуда».

Більше інформації…

29.12.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Київ» (1910 р.).

Київ – найстарше українське місто, споконвічна українська столиця, та й на цілому світі мало таких стародавніх міст, як воно.

Більше інформації…

27.12.2018 Нова науково-організаційна стаття

Публікуємо виступ на звичайних загальних зборах Наукового Товариства ім. Шевченка 29 червня 1904 p.

В минувшім році Товариство скінчило десять літ від першої своєї реформи на взір європейських академій наук. Пізніші зміни зблизили його ще більше до такої академічної організації.

Більше інформації…

25.12.2018 Новий огляд

Опубліковано огляд «Львівське наукове товариство імені Шевченка і його внески у вивчення Південної Русі» (1903 р.).

Вже й тепер, яким є стан справ з деяких питань, – дослідник не може рухатися, не ознайомившись із зробленим і опублікованим із цих питань Товариством імені Шевченка.

Більше інформації…

23.12.2018 Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Митрофан Дикарів» (1900 р.).

Покійник був родом з Воронежчини, з етнографічного пограниччя українського і великоруського народу, і його інтереси притягнули до себе етнографічні прикмети сеї пограничної людності.

Більше інформації…

11.12.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Пр[иват-]доцент Р.Вейнберг. Славяне и их физическая эволюция» (1903 р.).

Автору дуже не хочеться, щоб слов’яни були типом мішаним, і він старається їх від сього оборонити, але так, що тої аргументації до якихось виразних тез я не годен зібрати.

Більше інформації…

9.12.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Ф.И.Леонтович. Панский двор в литовско-русском государстве» (1896 р.).

Двір в Русько-Литовській державі, як і в Давній Русі, значив не лише осаду, а й резиденцію княжу або панську, або уряду княжого чи панського.

Більше інформації…

7.12.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати цикл статей «Про українську мову й українську справу» (1907 р.). Сьогодні – «4. Треба вивчати українську мову».

І в міру того, як захоплює такого чоловіка «культура», опановує його спокуса мішати до своєї «простої» мови як можна більше елементів «образованої» мови.

Більше інформації…

5.12.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «Н.К.Никольский. Материалы для истории древнерусской духовной письменности, I-IV» (1904 р.).

Пороблені добродієм Нікольським нахідки змушують ще раз порушити пекучу справу: коли нарешті буде переведене систематичне студіювання старих збірників.

Більше інформації…

3.12.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Могила Сірка» (1909 р.).

Прославився як завзятий вояка. Особливо славні були походи на Крим, за Перекоп на кочовища татарські: багато він невільників українських з неволі татарської визволяв.

Більше інформації…

1.12.2018 Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Світлій пам’яті Івана Франка» (1916 р.).

Навіки відійшла від нас одна з найбільших постатей, висунутих українським рухом, – діяч великого таланту, рідкісної суспільної енергії, незрівнянної різнобічності та продуктивності.

Більше інформації…

29.11.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «Вѣстьникъ газыковѣдѣнига, словєсности, людознаньства и дрєвностьи словѣньскыхъ» (1903 р.).

Досить дивно трактовані в виданні Ukrainica. Дістаєш таке вражіння, як би ш[ановні] редактори-чехи старалися не ввійти як-небудь в конфлікт з панросійськими поглядами.

Більше інформації…

27.11.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «С.Шумаков. Акты Литовской метрики о князе А.М.Курбском и его потомках» (1896 р.).

Автор укладає такий покажчик для видрукуваних там документів з означенням книг і аркушів. До сього додає актові титули 8 документів про Курбського, досі незвісні.

Більше інформації…

25.11.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати цикл статей «Про українську мову й українську справу» (1907 р.). Сьогодні – «3. Мова – інструмент національної роботи».

Досить буде, коли мови сеї вистачить на те, щоб обмінюватися думками, порозуміватися і посувати наперед нашу культурну й політичну національну роботу.

Більше інформації…

23.11.2018 Нова стаття з літератури

В розділі «Літературні студії» публікуємо рецензію «В.И.Ламанский. Славянское житие св. Кирилла как религиозно-эпическое произведение и как исторический источник» (1904 р.).

Не держачися якої-небудь системи, автор кидає по дорозі не раз дуже інтересні думки, часами лиш заходить глибше в різні побічні питання, даючи цілі екскурси.

Більше інформації…

21.11.2018 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Наші люди з карпатських сторін» (1909 р.).

Кожду річ гуцул прикрасить, вимережить, добере гарної краски. Ніде нема таких гарних майстрів до виробів з дерева, шкіри, міді.

Більше інформації…

19.11.2018 Нова біографічна замітка

В розділі «Біографії. Некрологи» опублікована замітка «Олександр Кістяківський» (1910 р.).

Кістяківський багато займався вивченням українського права давнього і сучасного, видав старий проект українських законів з часів Гетьманщини.

Більше інформації…

17.11.2018 Нова стаття з археології

Опублікована рецензія «В.В.Хвойко. Каменный век среднего Приднепровья» (1903 р.).

Хвойко, маючи орієнтаційний хист, натрапив на велику масу дуже цікавих стацій і пам’яток передісторичного життя і, не маючи найменшого наукового приготовления.

Більше інформації…

15.11.2018 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Antoni Prochaska. Podole lennem korony (1352 – 1430)» (1896 р.).

Невелика розвідка д-ра Прохаски зачіпає цілий ряд важних питань подільської історії й хоче, можна сказати, шкереберть перевернути історію Поділля.

Більше інформації…

13.11.2018 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати цикл статей «Про українську мову й українську справу» (1907 р.). Сьогодні – «2. Потреба вдосконалення мови».

Треба дорожити тою мовою, яку маємо, – чистити її, поліпшати, але й зносити ті її хиби, яких відразу поправити не можемо. А відкидати її зовсім через ті хиби – ніяк не можна.

Більше інформації…

Архів новин

Сподобалась сторінка? Допоможіть розвитку нашого сайту!

© 2011 – 2019 Група розробників

Передрук статей із сайту заохочується за умови
посилання (гіперпосилання) на цей сайт

Сайт живе на

Число завантажень : 7973

Модифіковано : 27.11.2018

Якщо ви помітили помилку набору
на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою
та натисніть Ctrl+Enter.