Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Новини

Читайте наші новини
у зручному форматі:

Живий журнал Facebook Твітер RSS
Живий журнал Facebook Твітер RSS

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Тіснота товариствам» (1909 р.).

Правда, що не тільки робітничим прийшла тіснота – всяким товариствам. Одним не позволяють одкриватись, а відкриті закривають.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Alexander Jabłonowski. Kozaczyzna a legitymizm» (1897 р.).

Сі дві інтересні статті мають те спільне, що обидві дотикаються справи т. зв. козачої реформи Баторія.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Убожіє край!» (1909 р.).

Сим разом з’їзд почав докоряти міністрам, що не вміють завести доброго ладу, і край через те убожіє, а як край убогий – то й промислу та торгівлі біда: голому не продаси.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Dr. Antoni Prochaska. Dążenia do unii cerkiewnej za Jagiełły» (1897 р.).

Обидві статті ставлять в найтісніший зв’язок справу церковної унії з політичною унією Польщі, Литви і Русі, як її наслідок.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Про права жінок» (1909 р.).

Міністерство просвіти російське оповістило, що незадовго предложить проект, щоб жінки зарівно з чоловіками мали право поступати на всяку службу, на всякі посади, до котрих вони мають науку.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Collectanea ex archivo collegii historici» (1897 р.).

В сім (останнім) томі «Архіву Краківської академії» має для нас спеціальний інтерес історія Чуднівської кампанії 1660 p. (Bellum Polono-Moschicum ad Czudnow).

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Галицький сойм» (1909 р.).

Сойм – се так як земське зібрання, тільки він має більші права, ніж земство, і більшу вагу також тому має, що порядкує справи часом і дуже великого краю.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Початки козацтва після відчитів В.А[нтоновича]» (1897 р.).

Гадку сю – видати в перекладі той коротенький курс, читаний приступно і не для спеціалістів, треба назвати дуже щасливою.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Про робітничі товариства» (1909 р.).

Коли начальство не буде давати робочому народові об’єднуватися для оборони своїх робочих інтересів протав хазяїв, чи се не пожене робочих до політики?

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Antoni Prochaska. Przyczynki krytyczne do dziejów unii» (1897 р.).

Автор подає серію спеціальних розвідок окремих, зв’язаних лише своєю (ближчою чи дальшою) приналежністю до історії унії В[еликого] кн[язівства] Литовського з Польщею за Ягайла і Вітовта.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо замітку «Палення трупів» (1909 р.).

По чужих краях в різних містах заведені вже так звані крематорії, заведення для палення трупів: небіжчика там спалять в великій печі, а недогарки кісток зложать в гарне горнятко і сховають.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Źródła dziejowe» (1897 р.).

Під сим титулом вийшла простора монографія, присвячена внутрішній історії колишніх воєводств Київського і Брацлавського, себто середнього Подніпров’я і Побужжя в XVI і першій чверті XVII в.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Ще про врожай» (1909 р.).

Справді, воно дивно, що в Росії, де найбільше народу живе з хліборобства, нема осібного банку, який би дбав про хлібороба, позичав би йому гроші під хліб і в інших справах йому був помічний.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Historya piechoty polskiej» (1897 р.).

Автор визискав цілком нові матеріали – головно реєстри і рахунки видатків на військо, і завдяки тому міг подати силу свіжих і інтересних відомостей до організації війська в Польщі.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Закон про свободу віри» (1909 р.).

Тепер от, як вийшла звістка, що правительство взяло з Думи закони про віру, побоюються, щоб справа з сими законами про свободу віри знову не потяглася надовго.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Н.И.Петров. Киевская Рождество-Предтечинская или Борисоглебская церковь» (1897 р.).

Монографія проф. Петрова представляє, можливо, повний звід звісток про Борисоглібську церкву з історичної літератури, доповненої витягами з церковного архіву.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Просвітні товариства і гуртки» (1909 р.).

Не інакше як треба самим нашим людям про себе дбати: завести читальню, в складчину купити книжечок, газету виписати; з миру по копійці – можна читальню зробити хорошу.

Більше інформації…

Нова популярна праця

В розділі «Популярні праці» закінчуємо публікувати «Нарис історії українського народу» (1904 р.). Сьогодні – розділ «ХХХІІ. Останні десятиріччя» та додатки.

Цензурні та адміністративні репресії, яким було піддано український рух у Росії 1863 р., дещо послабшали на початок 1870-х років, і це дало деяку можливість діяльності.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «В.Антонович. Несколько данных о землевладении в южной Украине в XV столетии» (1897 р.).

Найбільшу вагу з сих розвідок має розділ про Калаур, звісний досі з імені, але навіть щодо своєї місцевості непевний.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Про робочі спілки» (1909 р.).

Те, що доказали італійські робочі спілки, можуть доказать і наші робітники, коли будуть гуртуватися в робочі спілки.

Більше інформації…

Нова популярна праця

В розділі «Популярні праці» продовжуємо публікувати «Нарис історії українського народу» (1904 р.). Сьогодні – наступні 3 розділи, включаючи «ХХХІ. Сучасний стан українства в Росії».

Величезний край, володіє задатками значного розвитку фабричної та заводської промисловості.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Michał Rolle. Z przeszłości. Okręg rowski – starostwo barskie (do r[oku] 1774)» (1897 р.).

Два згадані витяги достачили автору дуже великий запас відомостей про володіння землею і історію поодиноких осад староства.

Більше інформації…

Новий макет сторінок

На сайті запроваджено новий макет сторінок, пристосований для перегляду на мобільних пристроях (responsible design).

[Натисніть Ctrl+F5 для повного оновлення сторінки.]

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Про врожай» (1909 р.).

І одне тільки земство Валуйське (в Воронезькій губернії) сю справу провадить добре: взяло на се позичку з Державного банку 300 тис. і вже багато літ з того роздає позички селянам під хліб.

Більше інформації…

Нова популярна праця

В розділі «Популярні праці» продовжуємо публікувати «Нарис історії українського народу» (1904 р.). Сьогодні – наступні 3 розділи, включаючи «ХХVІІІ. Українське відродження в Росії».

Вживання цієї народної мови не переривалося протягом усього ХVІІІ ст. До неї зверталися з практичних міркувань, в інтересах легкозрозумілості для простолюду.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Л.Падалка. По вопросу о времени основания города Полтавы» (1897 р.).

Розвідку д. Падалки можна поділити на дві частини; перша займається питанням, чи можливо припустити існування Полтави в період давній, друга зводить відомості про неї з XVII в.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Робітничі товариства» (1909 р.).

Як залежуються в «присутствии» їх устави, то нагадувати про них, засновані вже товариства всякими способами підтримувати, а на місце закритих нові подавати на затвердження.

Більше інформації…

Нова популярна праця

В розділі «Популярні праці» продовжуємо публікувати «Нарис історії українського народу» (1904 р.). Сьогодні – наступні 3 розділи, включаючи «ХХV. Правобережна Україна».

Намагання Москви – залишити правобережну Наддніпрянщину у стані незаселеної пустелі – не увінчались успіхом. Туреччина не погодилася на цю вимогу при ратифікації трактату 1681 р.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «М.Довнар-Запольский. Из истории литовско-польской борьбы за Волынь (договоры 1366 г.)» (1897 р.).

Докладним аналізом сепаратної умови він доводить, що вона не стоїть в ніякій суперечності з загальною, і спеціально – границі володінь Казимира й Любарта не інакші, а згідні з умовою загальною.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Століття Фінляндії» (1909 р.).

Почали вчити по-фінськи в школах по селах, де більше живе фінів, а по містах, де більше привикли до шведчини – як не по-фінськи, то бодай фінської мови вчать і письменства.

Більше інформації…

Архів новин