Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Новини

Читайте наші новини
у зручному форматі:

Живий журнал Facebook Твітер RSS
Живий журнал Facebook Твітер RSS

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Українські свята і українські будні» (1910 р.).

Чи виявляють вони ділами і вчинками своїми, що носять у серці своїм те, що заповів нам поет?

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «А.А.Шахматов. О начальном киевском летописном своде» (1898 р.).

Автор, на мою гадку, цілком добре довів незалежність «Початкового зводу» від Початкового літопису; вияснення їх обопільних відносин він відкладає на пізніше.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Невідклична справа» (1910 р.).

П’ятнадцять літ минає з часу, коли різні махінації з українськими катедрами змусили українську суспільність вперше виступити з постулатом осібного українського університету.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Scythica et Caucasica» (1898 р.).

По трьох літах вийшов другий, він по плану автора (передмова до І вип.) мав містити дрібні й припадкові замітки або спеціальні відомості про якусь певну місцевість.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Українське свято» (1910 р.).

Велике діло судилося сповнити сьому синові мужицькому, сьому кріпакові панському. Як новий Єзекіїл оживив він до нового життя розбиту, забуту Україну.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Д.И.Эварницкий. Главнейшие моменты из истории запорожского козачества» (1898 р.).

Сама вихідна точка автора здається нам невідповідною: сей старий поділ козаків на «городових», або «українських», і «запорозьких» треба б уже викинути з науки.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Об’єднуються» (1910 р.).

Щоб капітал не опанував життя, об’єднанню капіталістів, промисловців і торговців мають противставитися союзи дрібних господарів-селян, робітників і всіх, хто купує і споживає товари.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Н[иколай] С[тороженко]. К истории малороссийских казаков в конце XVIII и в начале XIX века» (1898 р.).

Присвячена вона історії козаччини в Лівобічній Гетьманщині, її заникання під централізаційними змаганнями російського правительства в другій половині XVIII і першій XIX в.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Маньчжурська справа» (1910 р.).

І тепер з того всього зостався той кусок маньчжурської дороги, і той продати! Се значить попрощатися навіки з тими всіма замірами та планами, махнути рукою на них та показати свою помилку.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию» (1898 р.).

Переклад добродія Муркоса дає кілька цілком нових, поминених попереднім перекладчиком Бельфуром, як описи великої печерської церкви і святої Софії.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Торішній урожай» (1910 р.).

Нема сумніву, що се діло найбільш надійне: самим селянам через свої товариства селянські запомогати собі та рятувати своє хазяйство, не чекаючи помоги з сторони.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Collectanea ex archivo collegii juridici» (1898 р.).

Видрукувана «Самбірська комісія» – акт, уложений комісарами, висланими 1698 р. для вислідження причин, чому Самбірська економія дає малі доходи Коронному Скарбу.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Як живеться газетам в Росії» (1910 р.).

Іншої газети разом відсиджувало в тюрмі 5 редакторів; шостого також прийшли брать у тюрму, але трошки спізнилися: як прийшли по нього, то довідалися, що саме вмер від тифу.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической комиссией» (1898 р.).

Сей том обіймає роки 1362–1424, текст виданий на підставі тих самих кодексів, що й два попередні томи.

Більше інформації…

Річний звіт

Опубліковано «Звіт за 2019 р.».

Звіт про роботу сайту «Михайло Грушевський» за 2019 рік – 341 тисяча відвідувачів.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Против п’янства» (1910 р.).

Середній заробіток людини в Росії [в] 6 разів менший, ніж в Американських Штатах, а випивають горілки в Росії [в] два рази більше, ніж там.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «История Переяславльской земли с древнейших времен до половины XIII столетия» (1898 р.).

Я певний, що книга добродія Ляскоронського і в теперішнім своїм виді не буде безкорисна; але ся користь не відповідає масі довголітньої праці, вложеної в сю книжку.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Хочуть скасувати козаків» (1910 р.).

Остання війна з японцями показала, що на війні, як тепер її ведуть, козаки не здатні – ліпше на їх місце мати регулярну кавалерію.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Мечислав Лехницкий. Историко-критический очерк о существенном значении и происхождении имени словяне или славяне» (1898 р.).

Огляд автора, одначе, не зможе познайомити з питанням, бо тут обговорюються здебільшого перестарілі або лише дивоглядні виводи слов’янського імені.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Забагато свят» (1910 р.).

А в Росії працюють в середнім коло 250 днів тільки, а місцями ще менше: по деяких місцях між народом святкують 120 і навіть 160 день.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Ф.М.Уманец. Гетман Мазепа, историческая монография» (1898 р.).

Автор потонув в фактичнім оповіданні, за ним страчена наукова перспектива, за деталями не видно важного, читач не виносить, властиво, ніякого розуміння тодішніх відносин.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «На новий рік» (1910 р.).

У нас уся надія, вся сила тільки в селянському, мужицькому народі, що один не відцурався своєї рідної мови української, котрою колись князі та панове говорили.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «А.А.Шахматов. Исходная точка летосчисления «Повести временных лет» (1898 р.).

Для хронології руських подій автор небагато дав нового і признає початок багатьох дат для себе неясним.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Пам’ятник Шевченку» (1909 р.).

Справді велику пошану і подяку Шевченкові мусить носити в серці кожний українець, а особливо український люд робочий, сільський і робітничий.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «А.А.Кочубинский. Территория доисторической Литвы» (1898 р.).

Автор міг би зробити корисну прислугу науці, якби проробив основніше й глибше філологічну роботу над хорографією місцевості, що його заінтересувала, у вказанім нами напрямі.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «На свята» (1909 р.).

Тому добре діло робили всі, хто своїх знайомих і земляків до нашої газети привчав, приохочував, з рук до рук, з хати до хати пускав, щоб самі до неї заохочувалися.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «П.Милюков. Очерки по истории русской культуры» (1898 р.).

Головну ваду праці ми вказали при рецензії першого тому: титул не відповідає змісту, се історія лише великоросійської – навіть ще тісніше – московської культури.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «У сибірських нетрях» (1909 р.).

Товариство для поширення грамоти, що вони собі заснували тоді ж, почало одкривати якутські школи. Почали видавати газету «Якутський край», на якутській і руській мові.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Die orthodox-orientalische Kirche in Lemberg» (1897 р.).

Певний інтерес можуть мати подані тут відомості, власне, про громаду православну, зачерпнені автором, як він каже, з парафіяльного архіву і якогось мемуару з середини сього [19] віку.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Тіснота товариствам» (1909 р.).

Правда, що не тільки робітничим прийшла тіснота – всяким товариствам. Одним не позволяють одкриватись, а відкриті закривають.

Більше інформації…

Архів новин