Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Новини

Читайте наші новини
у зручному форматі:

Живий журнал Facebook Твітер RSS
Живий журнал Facebook Твітер RSS

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «З новим роком!» (1911 р.).

За сі два роки часопись наша поширилася по різних сторонах України, але все-таки не розходилася так, як би годилося.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» продовжуємо публікувати статтю «Сторінка з історії українсько-руського сільського духовенства» (1899 р.). Сьогодні – наступні 10 документів, включаючи «30. Старий Самбір».

Кор[олева] Бона позволяє самбірському «попу» Ігнату передати свою парафію зятю Івану Дяку і записує на нім для того Івана 16 зл[отих]. 20 січня 1555 p.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» завершуємо публікувати статтю «Українці» (1910 р.). Сьогодні – розділ «7. Противники українського руху».

Це не дуже доброзичливе ставлення до українства прогресивного великоросійського суспільства має свою досить довгу й невеселу історію.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» продовжуємо публікувати статтю «Сторінка з історії українсько-руського сільського духовенства» (1899 р.). Сьогодні – наступні 10 документів, включаючи «20. Михновець».

Кор[олева] Бона потверджує передачу парафії в с.Михновій від свящ[еника] Олекси його зятю свящ[енику] Дем’яну Мардзовичу. 6 жовтня 1552 р.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати статтю «Українці» (1910 р.). Сьогодні – розділ «6. Політична боротьба».

Історично склалася політична програма сучасного українства: децентралізація, національно-територіальний автономізм, федералізм, найширша участь народу в управлінні.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» починаємо публікувати статтю «Сторінка з історії українсько-руського сільського духовенства» (1899 р.). Сьогодні – перші 10 документів, включаючи «10. Торчиновичі».

Староста Станіслав Одровонж потверджує на парафії с.Торчинович Степана попа, записуючи йому в формі продажі суму 26 зл[отих] і звільняючи від різних повинностей. 13 падолиста 1528 р.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати статтю «Українці» (1910 р.). Сьогодні – розділ «5. Розселення та історія українців в Росії».

Рух політичної української думки безперервно тривав протягом всього часу гонінь, яких вона зазнавала з боку старого режиму Росії.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Древности» (1899 р.).

Д[обродій] Дорошевич (с. IІІ) подає звістки про архіви Глухівського повіту, д[обродій] Кочубей – реєстр документів свого архіву (с. 114).

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати статтю «Українці» (1910 р.). Сьогодні – розділ «4. Політичні партії».

Завданнями національної політики українців були: по-перше, домогтися реформ самого державного ладу, в сенсі скасування привілеїв маєтних класів, земельної та капіталістичної аристократії.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Дневник Якова Марковича» (1899 р.).

Опублікована частина становить тільки коло третини цілості, судячи по поданій редактором описі рукописі.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати статтю «Українці» (1910 р.). Сьогодні – розділ «3. Політичне представництво. Школа».

Українське населення Галичини, переважно сільське, за найкращих умов могло розраховувати лише на 22 мандати від сільських округів Східної Галичини.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Die Reste der Germanen am Schwarzen Meere» (1899 р.).

Книжка поділяється на чотири розділи, присвячені останкам германців в Малій Азії, в околицях Тамані, коло Каспійського моря, в Криму і в Мізії.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати статтю «Українці» (1910 р.). Сьогодні – розділ «2. Пригнічений стан українців».

Український елемент, млявий і безпорадний, позбавлений культурних і економічних засобів, з жахом бачив, як замикається навколо нього зачароване коло польського панування.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Ю.Кулаковский. Христианство у алан» (1899 р.).

Автор ставить за задачу: означити хронологічно початок християнства у аланів і на підставі кореспонденції патр[іарха] Миколая Містика датує його початком X в.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» продовжуємо публікувати статтю «Українці» (1910 р.). Сьогодні – розділ «1. Розселення українців в Австро-Угорщині».

Історичні умови, що розділили ці частини однієї української території між трьома різними політичними організмами, наклали на них свою печать відмінності й у багатьох інших напрямах.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Ю.Кулаковский. К истории готской епархии (в Крыму) в VIII веке» (1899 р.).

Розвідка добродія Кулаковського написана основно, виводи зроблені науково, обережно і оперті на докладнім студіюванні зв'язаних з ними фактів і матеріалів.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» починаємо публікувати статтю «Українці» (1910 р.).

Українство – прогресивне, демократичне, соціальне українство, це не теорема, довільно вигадана якоюсь жменькою людей, а органічний результат історичного процесу.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Summa Rerum romaeorrokosicarum (sic)» (1899 р.).

Щодо характеру підручника, то автору треба було давати більш детальні вказівки на джерела, тим часом у нього подається тільки ім’я автора, а часто навіть і зовсім не вказується на джерело.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Важна справа» (1910 р.).

Наші земляки повинні посилати туди все – не тільки книги, газети, брошури, а й кождий плакат, афішу, оголошення, етикетку, яка де-небудь виходить по-українськи.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Gustave Schlumberger. L'epopée Byzantine à la fin du dixième siècle» (1899 р.).

В розвідці автора для нас мають безпосередній інтерес розділи, присвячені Русі – війні Святослава з Цимисхієм і відносинам Візантії до Володимира.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Ще до реформи «Просвіти» (1910 р.).

Важні питання програмові і організаційні висуває новий проект, важні питання підносилися при дебаті над ними; добре буде, коли загальні збори здійснять з них бодай дещо.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «В.Истрин. Хронограф Ипатского списка летописи под 1114 годом» (1898 р.).

Він звертає увагу на питання, що має значити «хронограф», на котрий при тім покликується літопис, цитуючи Георгія Амартолу й Малалу.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «В університетській справі» (1910 р.).

Українські посли взяли на себе дуже серйозні зобов’язання за університетську справу і повинні не квапитися на таке розв’язання справи, котре дасть нам замість університету тільки обіцянку його.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «V.Jagič. Einige Streitfragen» (1898 р.).

Від сіверян і взагалі задніпрянських українців ми не маємо язикових пам’яток, отже, всі здогади про язикову відмінність їх від правобічних – то цілком довільна гіпотеза.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «За рідну школу» (1910 р.).

Народність, яка вміє задержати в своїх руках землю і утримати освіту свого народу в сорозмірності до успіхів конкурента, може вважати своє національне існування збереженим.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Karol Potkański. Kraków przed Piastami» (1898 р.).

Взагалі праця автора робить дуже приємне вражіння науковістю і обережністю методу, об'єктивністю й значною ерудицією.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Великодні з’їзди» (1910 р.).

З’їзди начальство тепер позволяє: тільки з тим, «аби не було на них ніякої політики». А під «політику» все більше і більше підводить таких речей, щоб їх не займати.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа» (1898 р.).

В 22 томі добродій Джанашвілі подав витяги з грузинських хронік – відомості про Північний Кавказ і дальші північні землі до 1739 р., де є чимало інтересного для історії Русі.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Нема права» (1910 р.).

Відповідаємо, що українські газети виходять по закону, за дозволом начальства, виписувати їх всім вільно, і не можна їх забороняти або відбирати.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «П.Милюков. Главные течения русской исторической мысли» (1898 р.).

Для України спеціально книжка дає дуже мало – на початку тільки 7 сторінок присвячено «Синопсису», українська ж історіографія 18 і 19 в., оминається автором цілковито.

Більше інформації…

Архів новин