Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Новини

Читайте наші новини
у зручному форматі:

Живий журнал Facebook Твітер RSS
Живий журнал Facebook Твітер RSS

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Аktа grodzkie i ziemskie» (1902 р.).

У вступній розвідці сього тому задумав теперішній редактор видавництва д[окто]р Прохаска дати короткий образ устрою й життя Галичини на підставі судових записок XV в.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Проголошення польської самостійності» (1916 р.).

Дивне диво – хоч про сей акт вісті ходили трохи не з самих початків війни і проголошення самостійної Польщі сподівалися й торік, і сього року – все-таки теперішній акт зробив сенсацію.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «История русской церкви Е.Голубинского» (1902 р.).

Нема вже в нім того сміливого критицизму, того гордого лету ума, тої сили й розмаху концепції, які чарували читача, навіть при помилках і збочіннях, в першій частині праці.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Українство і російська преса» (1916 р.).

«Російське суспільство» залишалось і залишається глибоко байдужим, якщо не ворожим до національного питання загалом і до українського зокрема.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Scythica еt Caucasica» (1902 р.).

Системи в розкладі витягів видавцеві не удалося властиво ніякої перевести, але покажчик авторів при III випуску виручає читача з сеї трудності.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Кілька слів про українство» (1916 р.).

Нерідко можна зустріти уявлення про українство як про явище привнесене, штучно вирощене – за кордоном, тим навмисним покровительством, яке буцімто виявляв українству австрійський уряд.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано статтю «Монах ворожбитом» (1902 р.).

За досить безневинну річ – якесь зілля, дане жінці для ношення при собі від «перелестника», заволоку всаджено до в’язниці й віддано його справу до суду.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Ще про великий і малий націоналізм» (1916 р.).

Мені уявляються дуже небезпечними ці виправдання загарбницького імперіалістичного націоналізму та засудження малої культури, яка не виявляє агресивності.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано статтю «Чи маємо автентичні грамоти кн[язя] Льва?» (1902 р.).

Грамоти з іменем кн[язя] Льва, які досі маємо, всі підроблені.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Про великий і малий націоналізм» (1916 р.).

Все-таки цю проповідь нестримного націоналізму й проскрипція небажаних національних течій, які буцімто загрожують єдності Росії, не можна вважати явищем несуттєвим.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Antoni Prochaska. Geneza і rozwój parlamentarizmu za pierwshych Jagiellonów» (1902 р.).

Добродій Прохаска, не задовольняючись тим освітленням, яке дають історії польського парламентаризму Павінський і Рембовський, дає свою власну теорію.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Як розуміти?» (1916 р.).

Саме з весняною сесією Думи збіглися нові прояви все того ж курсу на викорінення українства у вигляді «призупинення» єдиного українського органу – одеської «Основи».

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «А.Шахматов. Древнеболгарская энциклопедия X века» (1902 р.).

Мушу завважити, що належало б, може, обережнішим бути в редукції до того первісного джерела різнорідних складових частин редакцій Еллінського літописця.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Камінь наріжний» (1916 р.).

Трагедія українського народу, – цієї величезної, багатомільйонної маси, позбавленої мови як культурно-освітнього засобу.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Ю.Кулаковский. Новоизданный византийский трактат по военному делу» (1902 р.).

Ш[ановний] автор толкує, що русини тут названі сусідами супроти кримських провінцій Візантії.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Камінь спотикання» (1916 р.).

Українське питання не перестає бути для багатьох і багатьох каменем спотикання на порозі великої Росії майбутнього, – Росії вільних і рівноправних народів.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Bartosza Paprockiego dwie broszury polityczne z lat 1587 i 1588» (1901 р.).

По-перше – повна безсистемність: се видавництво курйозів, що не мають між собою ніякої зв’язі ані щодо часу, ані щодо змісту; по-друге – брак наукового апарату.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Новий рік» (1916 р.).

Чи завершиться ця страшна війна справжнім миром, роззброєнням, відродженням і посиленням вільного й необмеженого розвитку суспільства?

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Н.Рожков. Политические партии в Великом Новгороде XII-XV веков» (1901 р.).

Перша і корінна помилка автора – се те, що він положив «во главу угла» відносини династичні – партію Мономаховичів і Ольговичів.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «З українського життя (4)» (1915 р.).

Якщо українство могли б підхопити певні кола як якесь вороже Росії гасло, то вина, очевидно, в непримиренній тенденції до викорінення самого національного буття українського народу.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано статтю «Лист кор[оля] Стефана Баторія до калги з р. 1577» (1901 р.).

Напад татар на Волинь, про котрий іде тут мова, стався, як поясняв сам калга в листі до волоського воєводи, наслідком того, що «гетьман Шах» з низовцями розбив його (?) посла.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «З українського життя (3)» (1915 р.).

Нещодавній з’їзд правих діяв цілком логічно, рішуче виступивши проти побажань в галузі пом’якшення національних стосунків, і зокрема визнав неприпустимою будь-яку терпимість щодо українства.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Известия Таврической ученой архивной комиссии» (1901 р.).

Щодо всеслов’янського науково-літературного язика, то, не прорікаючи, чи він коли буде, мусить і сам автор признати, що його нема.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «З українського життя (2)» (1915 р.).

Цей неприхильний до українства курс продовжує зберігатись у повній силі, на шкоду не лише українському життю, але й на безумовну шкоду державним інтересам.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Rozprawy Akademii Umiejętności» (1901 р.).

Посередній, більший або менший інтерес можуть мати для нас отсі ще розвідки: Ол. Брікнера – «Kazania sredniwieczne», ч. IІІ – огляд кількох польських проповідників XV в.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «З українського життя (1)» (1915 р.).

Це був слабкий фізично, але сповнений невтомної енергії чоловік, діяч-практик, один із того легіону, який створив суспільне, економічне, культурне життя української Галичини останніх десятиліть.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета» (1901 р.).

В сім томі під кождим селом даються історичні, церковно-статистичні, подекуди й етнографічні та економічні відомості. Підставою послужили т. зв. парафіяльні літописі.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Зайві сумніви» (1915 р.).

Всім можна боліти в теперішніх часах – спочуттям, жалем, гнівом, помстою – тільки для зневіри, для безнадійності, для відчаю нема місця.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Сочинения Константина Багрянородного» (1901 р.).

Взагалі, можна дивуватися, що наукова часопись, як «Чтенія», опублікували таку дилетантську й незвісно для кого написану й кому потрібну роботу.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Тлінний прах» (1915 р.).

Переказавши відомості про цей легіон, п. Кулаковський вдається до міркувань щодо його походження і з невідомих спонук намагається покласти вину за його створення на мою скромну персону.

Більше інформації…

Архів новин