Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Новини

Читайте наші новини
у зручному форматі:

Живий журнал Facebook Твітер RSS
Живий журнал Facebook Твітер RSS

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Gustave Schlumberger. L'epopée Byzantine à la fin du dixième siècle» (1899 р.).

В розвідці автора для нас мають безпосередній інтерес розділи, присвячені Русі – війні Святослава з Цимисхієм і відносинам Візантії до Володимира.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Ще до реформи «Просвіти» (1910 р.).

Важні питання програмові і організаційні висуває новий проект, важні питання підносилися при дебаті над ними; добре буде, коли загальні збори здійснять з них бодай дещо.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «В.Истрин. Хронограф Ипатского списка летописи под 1114 годом» (1898 р.).

Він звертає увагу на питання, що має значити «хронограф», на котрий при тім покликується літопис, цитуючи Георгія Амартолу й Малалу.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «В університетській справі» (1910 р.).

Українські посли взяли на себе дуже серйозні зобов’язання за університетську справу і повинні не квапитися на таке розв’язання справи, котре дасть нам замість університету тільки обіцянку його.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «V.Jagič. Einige Streitfragen» (1898 р.).

Від сіверян і взагалі задніпрянських українців ми не маємо язикових пам’яток, отже, всі здогади про язикову відмінність їх від правобічних – то цілком довільна гіпотеза.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «За рідну школу» (1910 р.).

Народність, яка вміє задержати в своїх руках землю і утримати освіту свого народу в сорозмірності до успіхів конкурента, може вважати своє національне існування збереженим.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Karol Potkański. Kraków przed Piastami» (1898 р.).

Взагалі праця автора робить дуже приємне вражіння науковістю і обережністю методу, об'єктивністю й значною ерудицією.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Великодні з’їзди» (1910 р.).

З’їзди начальство тепер позволяє: тільки з тим, «аби не було на них ніякої політики». А під «політику» все більше і більше підводить таких речей, щоб їх не займати.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа» (1898 р.).

В 22 томі добродій Джанашвілі подав витяги з грузинських хронік – відомості про Північний Кавказ і дальші північні землі до 1739 р., де є чимало інтересного для історії Русі.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Нема права» (1910 р.).

Відповідаємо, що українські газети виходять по закону, за дозволом начальства, виписувати їх всім вільно, і не можна їх забороняти або відбирати.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «П.Милюков. Главные течения русской исторической мысли» (1898 р.).

Для України спеціально книжка дає дуже мало – на початку тільки 7 сторінок присвячено «Синопсису», українська ж історіографія 18 і 19 в., оминається автором цілковито.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Українські свята і українські будні» (1910 р.).

Чи виявляють вони ділами і вчинками своїми, що носять у серці своїм те, що заповів нам поет?

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «А.А.Шахматов. О начальном киевском летописном своде» (1898 р.).

Автор, на мою гадку, цілком добре довів незалежність «Початкового зводу» від Початкового літопису; вияснення їх обопільних відносин він відкладає на пізніше.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Невідклична справа» (1910 р.).

П’ятнадцять літ минає з часу, коли різні махінації з українськими катедрами змусили українську суспільність вперше виступити з постулатом осібного українського університету.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Scythica et Caucasica» (1898 р.).

По трьох літах вийшов другий, він по плану автора (передмова до І вип.) мав містити дрібні й припадкові замітки або спеціальні відомості про якусь певну місцевість.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Українське свято» (1910 р.).

Велике діло судилося сповнити сьому синові мужицькому, сьому кріпакові панському. Як новий Єзекіїл оживив він до нового життя розбиту, забуту Україну.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Д.И.Эварницкий. Главнейшие моменты из истории запорожского козачества» (1898 р.).

Сама вихідна точка автора здається нам невідповідною: сей старий поділ козаків на «городових», або «українських», і «запорозьких» треба б уже викинути з науки.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Об’єднуються» (1910 р.).

Щоб капітал не опанував життя, об’єднанню капіталістів, промисловців і торговців мають противставитися союзи дрібних господарів-селян, робітників і всіх, хто купує і споживає товари.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Н[иколай] С[тороженко]. К истории малороссийских казаков в конце XVIII и в начале XIX века» (1898 р.).

Присвячена вона історії козаччини в Лівобічній Гетьманщині, її заникання під централізаційними змаганнями російського правительства в другій половині XVIII і першій XIX в.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Маньчжурська справа» (1910 р.).

І тепер з того всього зостався той кусок маньчжурської дороги, і той продати! Се значить попрощатися навіки з тими всіма замірами та планами, махнути рукою на них та показати свою помилку.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию» (1898 р.).

Переклад добродія Муркоса дає кілька цілком нових, поминених попереднім перекладчиком Бельфуром, як описи великої печерської церкви і святої Софії.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Торішній урожай» (1910 р.).

Нема сумніву, що се діло найбільш надійне: самим селянам через свої товариства селянські запомогати собі та рятувати своє хазяйство, не чекаючи помоги з сторони.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Collectanea ex archivo collegii juridici» (1898 р.).

Видрукувана «Самбірська комісія» – акт, уложений комісарами, висланими 1698 р. для вислідження причин, чому Самбірська економія дає малі доходи Коронному Скарбу.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Як живеться газетам в Росії» (1910 р.).

Іншої газети разом відсиджувало в тюрмі 5 редакторів; шостого також прийшли брать у тюрму, але трошки спізнилися: як прийшли по нього, то довідалися, що саме вмер від тифу.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической комиссией» (1898 р.).

Сей том обіймає роки 1362–1424, текст виданий на підставі тих самих кодексів, що й два попередні томи.

Більше інформації…

Річний звіт

Опубліковано «Звіт за 2019 р.».

Звіт про роботу сайту «Михайло Грушевський» за 2019 рік – 341 тисяча відвідувачів.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Против п’янства» (1910 р.).

Середній заробіток людини в Росії [в] 6 разів менший, ніж в Американських Штатах, а випивають горілки в Росії [в] два рази більше, ніж там.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «История Переяславльской земли с древнейших времен до половины XIII столетия» (1898 р.).

Я певний, що книга добродія Ляскоронського і в теперішнім своїм виді не буде безкорисна; але ся користь не відповідає масі довголітньої праці, вложеної в сю книжку.

Більше інформації…

Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Хочуть скасувати козаків» (1910 р.).

Остання війна з японцями показала, що на війні, як тепер її ведуть, козаки не здатні – ліпше на їх місце мати регулярну кавалерію.

Більше інформації…

Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Мечислав Лехницкий. Историко-критический очерк о существенном значении и происхождении имени словяне или славяне» (1898 р.).

Огляд автора, одначе, не зможе познайомити з питанням, бо тут обговорюються здебільшого перестарілі або лише дивоглядні виводи слов’янського імені.

Більше інформації…

Архів новин