Логотип сайту «Михайло Грушевський»
Лист на сайт
Версія для друку
Стрічка новин (RSS)
Новини

Новини

Читайте наші новини
у зручному форматі:

Живий журнал Facebook Твітер RSS
Живий журнал Facebook Твітер RSS

23.05.2019 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Отчет Московского публичного и Румянцевского музеев за 1892 – 1894 гг.» (1896 р.).

Головна новинка між ними – се дорогоцінне Євангеліє-апракос (себто уложене в порядку читання тижневого) на пергамені, писане 1282 р. поповичем Євсевієм в Галичині.

Більше інформації…

21.05.2019 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «В оборону книги» (1908 р.).

Ми мусимо підтримувати з національного обов’язку всі ті елементи, з яких складається повнота національного життя, підтримувати з усієї сили і всіма можливими способами.

Більше інформації…

19.05.2019 Нова популярна праця

В розділі «Популярні праці» продовжуємо публікувати «Нарис історії українського народу» (1904 р.). Сьогодні – наступні 3 розділи, включаючи «ІІІ. Культура и побут».

Загальний культурний рівень наших племен у цей час стоїть уже досить високо. Рільництво, початки якого сягають іще часів спільноарійських, виступає тепер у них уже в повному розвитку.

Більше інформації…

17.05.2019 Нова стаття

Публікуємо 6 листів як додаток до статті Валентина Кавунника «Історія видання «Очерка» Михайла Грушевського» (2015 р.).

От вже, як бачите, нині 6 грудня, а від вислання рукописи – скоро два місяці. По Вашому листу я відібрав рукопись від перекладчика і спинив французький переклад. (Лист Михайла Грушевського до Максима Славінського від 6 (19) грудня 1903 року)

Більше інформації…

15.05.2019 Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «П.Литвинова-Бартош» (1904 р.).

8 (21) вересня умерла на 70-ім році життя одна з найстарших репрезентанток української етнографії – Пелагія Литвинова, роджена Бартош, в своїй батьківщині, в с. Землянці Глухівського повіту.

Більше інформації…

13.05.2019 Нова стаття з археології

Опубліковано рецензію «D[octo]r Isidor Szaraniewicz. Das große prähistorische Gräberfeld zu Czechy, Brodyer Bezirk, in Galizien» (1904 р.).

Скористати з сього новішого матеріалу з сеї статті майже неможливо, бо написана вона ще загальніше, ще сумаричніше, ніж навіть попередня польська стаття.

Більше інформації…

11.05.2019 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Е.Сицинский. О церквях Подольской епархии» (1896 р.).

Д[обродій] Сіцинський розложив села в порядку деканатів; більш раціональним був би розклад географічний – по басейнах річних.

Більше інформації…

9.05.2019 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Кінець «польської інтриги» (1908 р.).

Всі балачки про польську інтригу, яка нібито витворила новітній український рух або підтримала його, були або свідомо неправдою, або – в кращому разі – заученою фразою.

Більше інформації…

7.05.2019 Нова популярна праця

В розділі «Популярні праці» починаємо публікувати «Нарис історії українського народу» (1904 р.). Сьогодні – перші 3 розділи, включаючи «І. Сучасна українська колонізація та її історичні зміни; географічні умови; український етнічний тип».

Нашим завданням є відтворення у головних рисах історичного розвитку українського народу.

Більше інформації…

5.05.2019 Нова стаття

Публікуємо статтю Валентина Кавунника «Історія видання «Очерка» Михайла Грушевського» (2015 р.).

Заплановане багатотомне видання «Історії України-Руси» у стислій формі було реалізоване в «Очерке», а згодом – у «Короткій історії України», «Ілюстрованій історії України».

Більше інформації…

3.05.2019 Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Пам’яті Олексія Маркевича» (1903 р.).

Українофільство Маркевича ніяк не можна назвати глибоким і якраз при такім досить поверховім українофільстві він за українофільство дуже сильно потерпів.

Більше інформації…

1.05.2019 Нова стаття з археології

Опубліковано рецензію «Reallexicon der indogermanischen Altertumskundes» (1904 р.).

Слов’яно-литовський світ, хоч автор признає його важність для сих дослідів, розмірно мало звісний авторові.

Більше інформації…

29.04.2019 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Князь А.Б.Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга» (1896 р.).

Всього заведено коло півтретяста родів, між ними чимало й українських; подано поколінні реєстри з короткими поясненнями.

Більше інформації…

27.04.2019 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Святий вечір» (1907 р.).

І з забитого, позбавленого всякого людського життя «бидла» виростає свободне, свідоме своєї людської гідності, своїх національних потреб і прав горожанство.

Більше інформації…

25.04.2019 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Мстиславова церква в Володимирі-Волинськім» (1911 р.).

Велична церква Успенія, збудована Мстиславом Ізяславичем в другій половині XII в., тому 750 літ, зісталася пам’яткою відокремлення Волинської землі в осібне князівство.

Більше інформації…

23.04.2019 Нова замітка

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано замітку «До некролога Остапа Терлецького» (1902 р.).

Д[обродій] Павлик підносить, що Драгоманов не був прихильником «гострої суспільної діяльності», та дуже критично ставився до тодішнього російського революціонізму.

Більше інформації…

21.04.2019 Нова стаття з археології

Опубліковано рецензію «Was Wissen wir von der Indogermanen» (1904 р.).

Автор виступає з своєю теорією індоєвропейської правітчини: вона лежала в Північно-Західній Європі, займаючи побережжя й острови Балтійського і Північного моря.

Більше інформації…

19.04.2019 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «П. фон Винклер. Русская геральдика» (1896 р.)

Ся геральдична праця може бути тим цікава для нас, що містить герби української шляхти, признаної російським урядом.

Більше інформації…

17.04.2019 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Праве українство» (1907 р.).

Ми не націоналісти, які за всяку ціну готові б миритися з усякою Україною – чи чорносотенною, чи свобідною і поступовою – аби була.

Більше інформації…

15.04.2019 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Луцьк» (1910 р.).

З тої славної старовини в Луцьку, одначе, мало пам’яток заховалося. Давні церкви, побудовані українськими князями XI – XIII в. і описані в старих літописях і записках, зникли всі.

Більше інформації…

13.04.2019 Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Тадей Рильський» (1902 р.).

Наше Товариство понесло нову утрату в особі свого довголітнього члена й співробітника Тадея Рильського, що вмер 25 с[тарого] с[тилю] вересня.

Більше інформації…

11.04.2019 Нова стаття з археології

Опубліковано рецензію «А.А.Спицын. Обозрение некоторых губерний и областей России в археологическом отношении» (1904 р.).

Перевага теоретичного конструювання над обсервацією й аналізою ще сильніше виступає в праці академіка Шахматова, що появилася майже в однім часі з статтею добродія Спіцина.

Більше інформації…

9.04.2019 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Календарь Подольской епархии на 1896 год» (1896 р.)

В с. Голодьках під Баром єсть ікона св. Миколая – дуже давня; риза з написом р[оку] 1705; народний переказ виводить сю ікону з колишнього монастиря, що був у Голодьках.

Більше інформації…

7.04.2019 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Злобна напасть» (1907 р.).

І все-таки – чиста неправда, ніби українська молодіж так «розполітикувалася», що стратила всякі наукові інтереси й перестала видавати з-поміж себе одиниці з науковими кваліфікаціями.

Більше інформації…

5.04.2019 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Церква св. Василія в Овручі» (1910 р.).

І в Овручі поставив гарну церкву св. Василія, на своє ім’я, бо тодішні князі звичайно мали два імені, одне церковне, християнське, а друге народне – так і Рюрик мав церковне ім’я Василія.

Більше інформації…

3.04.2019 Новий некролог

В розділі «Біографії. Некрологи» опубліковано некролог «Олексій Андрієвський» (1902 р.).

Кружок дослідників української історії, згромаджений коло «Киевской старины», поніс нову болючу втрату в особі довголітнього й діяльного свого співробітника Олексія Олександровича Андрієвського.

Більше інформації…

31.03.2019 Нова стаття з археології

Опубліковано рецензію «Н.Е.Бранденбург. Об аборигенах Киевского края» (1904 р.).

Праця д[обродія] Спіцина передовсім дуже цінна старанним зводом матеріалу для цілої території від Кубані до Бессарабії.

Більше інформації…

29.03.2019 Нова стаття з історії

В розділі «Історичні праці» опубліковано рецензію «Систематическое описание рукописей московской синодальной (патриаршей) библиотеки» (1896 р.)

Рукописи розложено в порядку систематичнім – Святе Письмо, письма св[ятих] отців, книги богослужебні, канонічні, історичні, збірники, література класична, дипломи і листи.

Більше інформації…

27.03.2019 Нова публіцистична стаття

В розділі «Публіцистика» публікуємо статтю «Спустошене життя» (1907 р.).

Таке спустошення життя, подавлення народної, громадської стихії і незмірний упадок всіх сил – економічних, культурних, всякої творчої енергії – характеризує всю землю нашу.

Більше інформації…

25.03.2019 Нова популярна стаття

В розділі «Популярні праці» опублікована стаття «Перемишль» (1910 р.).

Перемишль – се останнє велике українське місто на заході, передова твердиня української землі на границі з поляками.

Більше інформації…

Архів новин

Сподобалась сторінка? Допоможіть розвитку нашого сайту!

© 2011 – 2019 Група розробників

Передрук статей із сайту заохочується за умови
посилання (гіперпосилання) на цей сайт

Сайт живе на

Число завантажень : 8263

Модифіковано : 5.03.2019

Якщо ви помітили помилку набору
на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою
та натисніть Ctrl+Enter.