Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

XXIII. «A gdziezes ty, сuro»

Михайло Грушевський

[Іншою рукою написано: Piesn swiczka.]

A gdziezes ty, сuro, była, zes trzewiczki zarosiła?

V lnum była, matusięko, v lnum była. 2

V lnum była, v konopi, patrzałam tam, gdzieby lepi.

Lepi doma, matusieyko, lepi doma. 2

Moia cora, cos tam iadła, zezes mi tak bardzo zbladła?

Karpiy ogon, Matusieko, karpi ogon. 2

Oy chocbym ia cały zziadła, przecie bym tak nie zbiadła!

Surowy był, matusieko, surowy był. 2

Moia cura, cos tam piła, zezes mi tak bardzo wtyła? лs

Z studni wodę, matusieko, z studni wodę.

Оу chocbym ia z studni piła, przecie bym tak nie vtyła!

Mętna była, matusieyko, mętna była.

Trzeba by mi do doktora, zeby cura była zdrowa.

Trzeba by mi, matusieyko, treba by mi. 2

A pan doktor, przyiachawszy, za brzuch oney pomacawszy:

Kaszper będzie, matusieyko, albo Woytek. 2


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 199 – 200.