Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

VII. «Стукнуло грануло в лѣсѣ»

Михайло Грушевський

[Надписано іншою рукою: Psalma Swiatowa о weselącym sie ptastwie.]

Стукнуло грануло в лѣсѣ, 2

комар з дуба звалив ся,

трафивъ на коренище, 2

збив coбѣ голѣн, плечище. 2

Почули мухи горухи, 2

принесли ему кожухи: (2)

Наш комару сподару, 2

жал(ь) тя намъ не помалу: (2)

не чомъ ти в насъ не буваеш – 2

аж ти ся зле маваеш!?

Поховайте(ж) ви мене в поли2

при зеленой дубравѣ; (2)

коли я буду вмирати, 2

кажѣт мою дружину зобрати;

а хрущъ буде нести, 2

а овадъ буде густи, (2)

а журавел буде спѣвати, 2

а муха буде плакати.

Обгородѣтежъ ви мене2(11v.)

друбнеикими стрѣлойками, (2)

положѣтеж ви на мнѣ 2

мой тугесейкій лучокъ. (2)

Коли будутъ козаки ѣхати, 2

мене буду(т) споминати: (2)

туть лежить комарище, 2

славній наш козачище! (2)


Примітки М. С. Грушевського

Галицький варіант сієї широкорозповсюдженої пісні див. у Головацького, II, с. 503.


Примітки

Галицький варіант сієї широкорозповсюдженої пісні див. у Головацького II, с. 503 – йдеться про видання: Головацкий Я. Народные песни Галицкой и Угорской Руси. Часть II. Обрядные песни. – М., 1878.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 189.