Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

X. Пѣсня ходячи до панни в ком...

Михайло Грушевський

Под[обенъ]: Роже слѣчная, д(ѣ)во ч(ис)тая…

Ой гой же гой же, мой моцний Б(о)же,

тожем сіе зафрасовалъ!

Вшистко дла ціебіе, моя дзіефчино,

жем сіє в тобіе закохал!

Повѣц мѣ било, моя дзіефчино,

же сіе ніе кохам в тобіе,

Абимъ ніе траціль своей млодосцѣ

бавіонц сіе я прш(и) тобіе.

Рѣченки риня(т), лужейки шумя(т),

калыно(й)ка процвитае(т)…

Гдеж моя дѣвчина, гдеж мое сердейко?

з иншими розмовляе(т)!

Чемус ніе пршіяхал, мой коханечку,

кіедим до ціе лѣсти пѣсала?

Цись коня нѣ мял, цись в дому ніе биль, (14 v.)

ци цѣ матка казала? (2)

Мялем я коня, билем я в дому,

маткаж мѣ заказала,

Вшистко для ціебіе, мое серденко,

жесь сіе ве мніе закохала.

Свят сіе мѣ міенѣ, свят сіе мѣ кренцѣ,

яко ве млиніе коло!

Війди, дѣвчино, війди, се(р)дейко,

промов до менее слово!

Рада бимъ я війти, (2)

с тобою говорити:

Люде брамуют, люде шацуют,

нѣ якъ тебе любити. (2)

Ніехже шацуіо, ніехьже брамуіо,

хоча й по вшитким свіеціе,

А я на то ніе дбамъ, кіеди я ціе кохам,

ах мой ружовій квіеціе!


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 192.