Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

XX. «A w boru sosna gorzała»

Михайло Грушевський

[Надписано іншою рукою: Piesn swiedzkia, Podobem: niech sie dobra noc zaczyna.]

A w boru sosna gorzała,

Pod nią dziewczyna stoiała,

Stoiała dziewczyna, stoiała nadobna, stoiała. (2)

Nad nio się Iasieyko zmiłował,

W swoią sukienkie przyodział,

Przyodział dziewczyne, przyodział nadobne, przyodział.

Pamiętay, Jasieyku, zes przyodział,

Zebys na potym nie załował!

Nie będe załował, będe cie szanował, bos młoda.

A w ogrodeczku lilia, ( 33 v.)

A za ogrodeczkiem szalwia;

Tam panny siedzieli, wianeczki wiiele – ruzowy.

Przyiachał do nich pan stary,

Prosi о wieniec ruzowy:

Nie dam ci wianeczka: iam młoda dzieweczka, tys stary.

Przyiechał do nich pan młody,

Prosi о wieniec ruzowy.

Jest tam ich ieszcze szesc, wez sobie ktyry chcesz, bos młody. (2)


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 198.