Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

XVIII. Пѣснь свѣцкая веселая

Михайло Грушевський

Пудзь [Се слово написано всередині великого початкового П] Полска за монжь, еслѣсь дзіевечка!

Ой ніе пуиде, моспановіе, ой ніе пуйде, Фра(н)цузовіе,

бомъ ніе цалечка! (2)

Згвалцѣлѣ міе юж в Лѣтвіе пановіе

Взіелѣ мѣ вяне(к) волносцѣ, страпѣлѣ міе без лѣтосцѣ

злѣ Сапѣговіе. в ла

А кроль Августь, ктори в кроткіей сукманіе,

А в Варшавіе на Калварже ніе зоставѣль жадней вцаліе

мосцѣве паніе. (2)

А панъ кѣіовскій и тенъ с(и)нъ полскій,

Пѣсаржь коронній – и тему ровній,

I тенъ зе мніе сукніе лупѣль і сам сіебіе ліедвіе викупѣль

От хлопа пишнего Москаля гардего. (2)

Скрилам сіе била, ніещенсна пaнѣ,

Скриламъ сіє била в шляхетьней ста(й)нѣ,

Панъ Шмѣgіелкій наяхалши, копіе повипровадзавши,

Налязль міе в ста(й)нѣ ніещенсно паніо. в (31 v.)

Намавяла міе Москва до ц(а)ря,

Плацѣла мѣ тисіонцамѣ легким срибремь копѣйкамѣ,

а я ніе хцяла.

Подкоморжина цо учинѣла:

В Полщи менжа зоставѣла, до Ca?онѣѣ сіе квапѣла,

бо била ладна. (2)

Польсцы синовіе, віелци пановіе,

Щодро матко учинѣлѣ, каждему дац пршизволѣлѣ,

би наймлодшему. (2)

Москаль с Кал(ь)мукемь біеглѣ за воде,

Наліезлѣ міе о косціеліе, забралѣ мѣ скарбу віеліе –

дзѣкіе народы. в лв

Пан Полонѣцкій подьіоль споднѣчку

Тил іому повонхаць дала, далѣ му шукац казала,

в шведзкій гранѣци. (2)

Ей Поляци, станціе в тропіе,

Тобіе з Полскѣ вара, хлопіе,

машеруй далѣй! (2)


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 196 – 197.