Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

XXVII. Пѣсня Оуспенію Прес(вя)той Б(огороди)ци

Михайло Грушевський

Под[обенъ]: Гори сладость

О девице! Твое успеніе – пріймы н(а)ше хвалніе

и подаждъ намъ радованіе! (2)

Отецъ свишше призивает – с(и)нъ м(а)т(е)ри руку дает (2)

о д(ѣ)вице, твое успеніе… (2)

Петръ зовяше со слезами: о м(а)ти, змилуй ся над нами! (2)

о д(ѣ)вице, твое успеніе… (2)

Будь похвала ізбранная ти, ц(а)р(и)це н(е)б(ес)ная! (2)

о д(ѣ)вице, твое успеніе… в (39 v.)

А ти, ?омо, не познайся, к(ъ) Гепсиману поспѣшайся.

о д(ѣ)вице, твое успеніе… (2)

Тебѣ хвалу возсилаем, завжды тебе, панно, вихваляемъ

о д(ѣ)вице, твое успеніе пр. наш хвал.


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 202.