Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

XXI. «Boze łaskawy»

Михайло Грушевський

Подобенъ: Роже слѣчная

Boze łaskawy, przymi płacz krwawy vpadaiących ludzi:

Sercem wzdychamy, łzy wylewamy, niech prozba łaskie wzbudzi! (2)

Polska korona, wielce strapiona, zebrze twoiey litosci:

Z iedneyze matki niezgodne dziatki szarpaią iey wnętrznosci.

A nieprzyjacioł wzioł, sobie nacioł – ach! Nieszczęsliwa dola!

Так znamienite R(ze)czy Pospolitey poczynił dzikie pola!

Jusz niemasz dawnych kawalerow sławnych, ręka poganska znosi…

Młudz sie dostała, у to nie cała: smierc rano zniwo kosi… (34 v.)

Ani gromada, ani ludzka rada, płacz wygrawa w potrzebie…

Serce truchleie, szabla tęjpieie, gdy, Boze, niemass ciebie!

Najwyzszy Panie, mocny hetmanie, ty sam nas racz zahowac!

Vlicz te rany, day poządany tu pokoy matce swoiey!

Bądz tarcza dzięna у nocna, połoz granice złemu!

Dlugą czekamy – day poządany pokoy dziedzistwu swemu.


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 198 – 199.