Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

XV. Пѣсня на страсти Х(ристо)ви

Михайло Грушевський

І(су)с Х(ристо)с всего свѣта, ц(а)ръ над ц(а)ри вѣчне лѣта!

Которіе то Жидове кривавих рукъ зліе людове 2

На той ся час веселили, гди Х(рист)а поймати мѣли,

И поймавши его з собою и с проклятим Іюдою

Війшлы с кійми и з мечами. Іюда зрадне устнами

Даль Х(ристо)ви любзаніе – то й Жидом на знаменаніе, 2

Бо мовиль им: пре то знайте, того има(й)те, дерза(й)те,

Которого поцѣлую, того я вам обѣцую. 2

Там за Кедровим потоком наглянули Х(рист)а окомъ

Жидове всѣ громадою, поймалы Х(рист)а зрадою. 2

Поимавшы били, вины на него складали,

Орекли, що починает, же ся богом називает, 2

Гвалтует закон моисейскій, мовит, же ц(а)ръ іюдейскій.(18v.)

От Анаша приведено, пред Каяфу поставленно,

От Каяфа до Пилата, аби била Х(рис)ту страта.

Пилат жаловаль І(су)са, але жидовская бурьса:

Не вчиниш намъ того д(у)хомъ, не будеш ти ца(р)ским другомъ!

Там на гору на Голгофу, на високую висоту

Іс(ус) Х(рис)та привиде(н)но и ко хр(е)сту пригвожденно:

Межи двома разбойники, випустил глас свой великий:

Б(о)же отче а в той муцѣ прійми д(у)хъ свой в своѣ руцѣ.

Пред ним матка его стояла, котрая ревне плакала,

Жалуючи с(и)на силне, І(су)са глядѣла силне

Амин, амин, Б(о)же той дай, жебисмо пѣшли вѣчн…

[Останньої букви не видно.]


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 195.