Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

XI. Пѣсня великопостная хорошая, спѣвати

Михайло Грушевський

Елеонским голосом музи заспѣвайте,

П(а)ну своему миле при гробѣ заграйте:

Умер н(и)нѣ всего свѣта монарха.

С(и)н мой прекрасній спустил д(у)ха с(вя)та.

… рки те(ж) сионскіе сладко заспѣвайте,

На лютнях и на арфах миле утѣшайте…

Леч 2 ктож мя сму(тную) роспотѣшит,

А в жалю такъ горкомъ разсмѣшит?

Потѣшай, о Сину мой, сердце мое во мнѣ!

Оуви мнѣ, о д(у)ше моя, оуви мнѣ, потѣхо сладкая!

О С(и)ну и Б(о)же мой, тебе умоляю,

Слезъ з очій своѣхъ точити не престаю:

Возри на мя, чадо мое,

Промовъ, о С(и)ну, слово свое!

Вижду тя укрижованна и распята

Во злобѣ Х(рист)а п(а)на с(вя)та…

Спаси люди своя, Боже!

Ктож мя смутную допоможе!

[Під тим орнаменти (плетені), і під ним напівобтріпана надпись: Roku 1718 8-bris 29 w Szko… Між орнаментами надписано: Początek.]


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 193.