Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

IV. Пѣсня

Михайло Грушевський

Pannie idąc zamąz, rosczesuiąc kose, (3 v.)

siedząc za stołem tak ią spiewac

[Дописано іншою рукою і чорнилом: Piesn na weseliu spiwac.]

Załosnie panienka płakała,

gdy zamąz nieboga isc miała, 2

Rozczesuiąc włosy swe rozkosznie,

te słowa muwiła załosnie: 2

Włosy moie zułte, złociste,

wyscie mie zdobili zajste! 2

Ostatnie sie z wami iusz wciesze

у znac ostatny raz was rosczesze! 2

Czemus mie w niewolą wprawiła

у złotey wolnosci zbawiła? 2

Ach moia wolnosci niemała,

gdzies mi się teraz podziała? 2

Gdym była w panięskim swym wieku

pod miłych rodzicow w opieku, 2

Iakom rybka po wodzie bujała,

frasunkow у kłopotow nie znała, 2

A teraz musze się frasować

у fuki у stuki przymować. 2

Płakała na swoie rodzice,

ze młode wydaiecie swe dziecie: 2

Czem moie niewdzięcznie posługi?

wszak ia warn słuzyła czas długi? 2 (4 v.)

Słuzyłam wam wiernie, nieboga,

coz ia wam czyniła, dla Boga? 2

Czyz ia wam głoweyki nie zmiła,

albo tesz przeciwna w czym była? 2

Ale sie to na mnie nie znaydzie,

słuzyłam wam wiernie po prawdzie! 2

Za stołem siedziała mlodziątko,

iak iakie pieszczone zwierzątko; 2

Oczkami iak sokył patrała,

a lzy z nich iak rosę pusczała. 2

Płakała, idąc do szlubu,

spiewaiąc piesc swemu nielubu: 2

Ach moia pieszczona młodosci,

dzis koniec yczynisz wolnosci! 2 ?

Iusz idąc od оуса у matki,

zegnaiąc roskoszne dostatki, 2

Y оуса у matki zegnaiąc,

płakała, v nogi padaiąc: 2

Zegnam cie, moy siwy gołobku,

zyl sobie szczęsliwie w tym domku! 2

Iusz tedy sie od was oddalam

a Panu Bogu was oddawam, 2

Za wychowanie wam dziękuie:

inszyi mie w opiekie przymuie. 2

Ganeczek swoy łzami skrapiała,

na ktorym z mlodosci sypiała: 2

Jusz więcey tu sypiac nie będe, (5 v.)

bo iusz zstąt daleko odiade. 2

Gdym była od matki pułdrogi,

płakałam, az zal mi niebogi. 2

Płakałam na swoie złe szczęscie,

ze się przemieniło w nieszczęscie. 2

Płaczący tez v swey swiekruchi,

przywiodła rodzicow do skruchi; 2

Y wszyscy pokrewni płakali,

iak siwe gołombki hukali. 2

Załosnie pogląda po domu,

nie da się ytolic nikomu: 2

Jusz to ia tu będe mieszkała,

iak na swiat inszyi się dostała; 2

Jusz musze łancuszki pochowac,

nie masz tu czasu się gachowac, 2

Y pierscionki musze połozyc,

rękawy po łokiec załozyc. 2

Koszyczek na ręce włozywszy,

dumała precz dziatki stanowszy: 2

Jakoz mi tu przydzie kupowac,

ieszczem się nie nauczyła targowac: 2

Bom ia tego w matki nieznała,

tylo gotowego patrzała, 2

A teraz у kupic у przedac –

coz czynic! Musze się nauczyc! 2

Małzonka tu słuchac iusz musze (6 v.)

у swoiey wygadzac swiekruse; 2

Trzeba te rzecz zrozumic na swiecie,

zeby mąz nie łupił po grzbiecie. 2


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 184 – 186.