Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

XII. Пѣсня свѣцкая 15(v)

Михайло Грушевський

Пошла панна по риби, злапала пѣскора,

ах, ах! их, их! Злапала пѣскора! (2)

Hie прентко сіе вруцѣла – аж о ніешпо(р)же, ах, ах, их…

Hie наржекай, п. матко, жем ніе прентко пршишла, ах, ах, их.

Стомпѣлам там до школи, училам сіе пѣсма, ах, ах, их…

(Н)апѣса(л) мѣ пан бакаларж віелкіе абіецадло, ах…

Hie моглам go пршечитац(ь), аж мѣ лѣчко зблядло, ах…

Кіеди по мніе пршіядо, я за піецем бенде, ах…

В ржечи бенде плакала, а я рада бенде, ах…

Наготуй мѣ, п. матко, з піепршем полѣфкѣ, ах…

(С)подзѣвай сіе, п. матко, хлопца албо дзѣфки, ах…

Пошлѣціеж мѣ, п. матко, по ?іендза Марцѣна, ах…

Ніехай идзіе з біалим цялем, ніех мѣ окршцѣ сина!

Пошлѣціеж мѣ, п. матко, по ?іендза Томка:

Ніехай идзіе з бялим цялем, ніех ніе біерже дзвонка,

ах, ах, их, их! Ніех ніе біерже дзвонка.


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 193.