Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

XXXVI. «Помисли, чоловѣче, презгоркій час смерти…»

Михайло Грушевський

Помисли [Букви оми вписані всередині початкового П.], человѣче, презгоркій часъ смерти,

Же не на вѣкы жити, потреба умерти. (2)

О горе, слез море от очию злиймо,

Фрасунокъ за трунок во уста улиймо. (2)

Когда бовѣмь юж прійде смертная година, мн

Не даст помощи в той час жадная родина, (2)

Ни мати дитяти угодити можеть,

Жалѣет болѣет, ничтоже поможе, (2)

Юж ни сребром, ни златом ни иньшими дармы

Не может ся откупиты, когда юж под марми.

В жалобѣ во гpoбѣ смерть нас покладает,

А злато во блато оная вкидает.

Не фолгует смерть ц(а)рем, ни славним гетманом,

Ни пр(е)дм(уд)рим, ни простим, ни д(у)ховним станом,

Всѣхъ косит, голосит, же умерти треба,

Караетъ, питает, чис не стратил неба?

Стратыле(м) (ю)ж н(е)бо през грѣшніе дѣла. (48 v.)

Постуй, смерте, о[т] д(у)ша не разлучай тѣлa,

Бо згину, не вмину пекелно(и) муки,

Не знійду, як впаду в дѣмонскія руки.

О пресладкій І(су)се, прошу тя презрадній,

Да наглою смертію не буду каранній!

Соблюди всѣхъ люди(й) со мною посполу,

Да взійде(м) и впадемъ ко твоему прест(о)лу.


Примітки М. С. Грушевського

Ся псалма увійшла в «Богогласник» (вид[ання] 1791, № 251; вид[ання] 1886, № 223), наводжу варіанти з вид[ання] 1791 р.

1 Прегоркій 3 всегда изливаймо

4 З висока вирока Бога ожидаймо.

5 Когда же пріити имать 6 в той час помощи 7 свободити 8 поможеть

9 Не сребром, ниже… дары 10 можемся.. не пойти на мари

11 вcѣx (зам[ість] нас) 12 якъ блато оть нась отвергаеть 13 Не прощаеть і. 16 пріемлеть, поемлеть и з стратою неба.

Тут в «Богогласнику» наступають 4 вірші, в співанику їх нема:

Осужденіе на смерть всякъ в себѣ носиши:

Земля еси, и въ землю отидешъ, слышиши;

Словеса в ушеса нам сія впадають

Но лести отвести к себѣ понуждають!

Сі вірші представляють собою безпотрібну вставку в діалог співаника. Дальші вірші:

16 Утратилемъ азъ небо чрез грѣховны

18 Но стой… души

19 – 20: Каюся, прійму ся стези покутныя,

Бо згину немину, муки пекелнія

21 Пресладкій Іисусе, молимъ, призри на ны

22 Не будемъ 23 вся люди 24 да взшдемъ и прійдемь.


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 208.