Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

XXXII. Пѣсня А с(вя)тителю Х(ристо)ву о(т)цу Николаю, ми(р)ликійскому чудотворцу

Михайло Грушевський

Ой хто, хто Николая любить,

Ой хто, хто Николаю служить,

Тому с(вя)тій Николае

На всякій часъ помагае,

Николае.

Ой хто, хто к нему прибѣгает, мд

И хто на помощъ его призиваеть,

То(й) не будет ошуканній

И грѣховной ізмет рани,

Николае.

Николае, імя знаменито,

Побѣды полкъ тезоименито:

Побѣждаешь Агаране,

Утѣшаеш христіяне,

Николае.

Побѣждай враговъ н(а)ших всюди,

Помощънимъ во скорбехъ нам буди.

Мы тя будем призивати,

Імя твое вихваляти,

Николае.

Пастиру словеснаго стада,

Ізми насъ грѣховнаго ада,

Хотящих н(а)съ поглотити

І в пащеку заградити,

Николае.


Примітки М. С. Грушевського

Ся дуже популярна вірша не увійшла в старі видання «Богогласника»; я маю її лише в нових виданнях його на Україні російській (Холмське вид[ання] з р. 1894, № 24, с. 87), де вона друкується в версії, ближчій до співаника, ніж, цілком природно, як в версіях, записаних з уст народу (збірник Вересая в «Записках Юго-зап[адного] отд[еления] Геогр[афического] общ[ества]», І, № 8). Відкидаючи дрібні відміни і поправки редакції, наводжу головні різниці тексту «Богогласника»:

1 – 8 однакові, 9 уйде 11 побѣждай тезоименито 12 Побѣждай 13 Сохраняй. Вірші 18 – 19 заступлені віршами 23 – 24, вони натомість приходять в закінченні з такими відмінами: 18 вихваляти, 19 величати, 22 варварскаго, 23 разорити, 24 Зволь ихъ уста… Окрім того, версія «Богогласника» має одну строфу (після 1 – 5 і перед 6 – 10 співаника):

О кто, кто живе въ его дворѣ,

Помощникъ на землѣ и морѣ,

Изметь его отъ напасти,

Не дасть ему въ грѣхи впасти

і закінчення (перед 19 – 20): Николае, моли ся за нами,

Просим тя всѣ туть со слезами.

Версія Вересая, окрім дрібних відмін і покручень, дуже близька до версії «Богогласника», лише має відмінне закінчення, зате не має 5 – 10 в[іршів] співаника.


Примітки

збірник Вересая в «Записках Юго-зап[адного] отд[еления] Геогр[афического] общ[ества]», I, № 8 – йдеться про реферат М.В.Лисенка «Характеристика музыкальных особенностей малорусских дум и песен, исполняемых кобзарем Остапом Вересаем», опублікований в «Записках Юго-Западного отделения императорского Русского географического общества» (К., 1874. – Т. 1).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 205.