Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

XXXVIII. Пѣсня Прес(вя)той Б(огороди)ци

Михайло Грушевський

О преч(и)стая Панно, Д(ѣ)во Б(огороди)це,

Всего свѣта тис панна ч(и)ста,

Вдячная роже, ц(а)р(иц)е, госп(о)же!

Тись, Панно, над хори, н(е)б(ес)ніе двори

Вивишшона и одвіел(ь)біона,

Рачъ заховати – тебе вихваляти!

Вел(ь)можна кролева, м(а)тко цесарева,

Панно хору, н(е)б(ес)наго двору,

Вдячна лелѣя, Д(ѣ)ва М(а)рія!

Сердечне волаемъ, тя, Д(ѣ)во, взиваемъ:

Ісхити нас, борони нас,

Не дай во обладу пекелному аду!

Рачъ нам, о Панно, бити помощніцею, н

Ти естес можна ц(а)р(и)ца в н(е)бѣ,

Грѣшних взивает на похвалу к(ъ) себѣ.

Ласкава причина до своего с(и)на

За грѣшнія, Д(ѣ)во ч(и)стая,

Упроси Б(о)га, би к нему дорога –

Абис(ь)мо тебе на вѣкы хвалили,

Тебе о помощъ вси будем просити

Радуй ся, ц(а)р(и)це, Mvpy помощнице! (2)

[Внизу під орнаментами дуже подібною рукою: Cała kapella Szkoly Ołesko CSX.]


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 209.