Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

XLVII. «Juz pochwalmi krula tego»

Михайло Грушевський

Juz pochwalmi 2 krula tego,

Betleiemie narodzonego (2)

Y Mariey 2 matke iego,

Tego krula niebieskiego! (2)

Jemu stuzy 2 słonko у miesiąc

We dnie, w nocy nie przestając, (2)

Apostoli, 2 męczenicy

Chwalo Boga społnie wszyscy.

Y my takze 2 chwalmi iego,

Tego krula niebieskiego. (2)


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 215.