Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

XLIII. Пѣсня Пресвято(й) Б(огороди)ци

Михайло Грушевський

Богомъ изъбранная, м(а)ти д(ѣ)во отроковице,

Дѣвством похвала, пречистая владичице! (2)

Во молодомъ вѣку видишъ мою своеволю

В тяжкомъ упадъку в(ъ) грѣховъ моих неволю.

В небо очи мои ахъ поднести не смѣю,

Тис мое небо, я на тебе уфъность мѣю: (2)

Тись моимъ раемъ, Х(ри)ста квѣток породила,

Аби насъ грѣшних до раю провадила.

Смѣлости не маю а до Б(о)га моего,

Ей причинися, Панно, до с(и)на своего,

Простирай руцѣ, котріе Б(о)га носили,

А показуй перси, котріе Б(о)га кормили.

Презъ тебе радость на свѣтѣ ся показала,

Аби д(у)ша н(а)ша нѣгды смутку не знала, в (54v)

През тебе клятву самъ Б(о)гь изнес всего свѣта,

Бл(аго)с(ло)ви нас, Панно, на многие лѣта! (2)

Агг(е)ли з мертвихъ гди прійдут будити, (2)

С(и)нъ твой а Б(о)гь наш будеть нас судити, (2)

Нехай на то(й) часъ ратунку дознаю:

Всю мою надѣю в тебѣ покладаю. (2)

Покрій нас, покрій, Панно, своим омофоромъ,

Нехай ми слугами вси будемъ под твоимъ дворомъ. (2)


Примітки М. С. Грушевського

Псалма ся, з значними скороченнями, увійшла в «Богогласник» (вид[ання] 1791 p., № 141; вид[ання] 1886 p., № 149), наводимо варіанти з вид[ання] 1791 p.:

1 Дѣво нема, 2 Дѣвству, 3 юностном… сваволю 4 Сею впадохся в лютую грѣховъ неволю.

6 Ты… в тебѣ надежду имѣю.

7 – 8 в «Богогл[аснику]» нема.

9 не имам до Судіи 10 Мати И И разпростри… яже 12 Окажи… яже его воскормили.

13 – 14 в «Богогл[аснику]» нема.

15 Тебе ради… Творець знеслъ з сего 16 Благословиж… Дѣво… многая.

17 – 18 в «Богогл[аснику]» нема. Кінець інакше:

Покрывай нась твоимъ всечестнымъ омофоромъ

Предъ супротивныхъ супостатовъ нашихъ взоромъ.

Будь милостивою до вѣка намъ Маткою,

Да сподобимся Сына зрѣти из Тобою.


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 212.