Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

XXXIX. Псалма (50 v.)

Михайло Грушевський

Под[обенъ]: Якъ бисмо могли панну ч(и)сту хвалити

О треблаже(н)ное древо, на немже ц(а)ръ слави

Распятся за нас грѣшних и стер врагом глави! (2)

Тебе трепещуть и страху трасутся,

І тѣнь твою узрять – заразъ пречь несутся.

Ц(а)ріе тебе носят на своихъ коронах,

Надѣющіися в певних своих оборонах,

Над перла слѣчніе тя дорогше шацують

І над клейноти своя барзо гонорують.

Тебе архіерее превишше митръ носять,

Тебе вси іерее руками подносять,

Над Bcѣ оздоби свои тебе прекладают,

Тобою всегда нам во всемъ бл[а]гословяют. на

Ти на верхах ц(е)рковних якъ с(о)лнце сияеш,

Ти в бою и в покою всѣхь приоздобляеш.

Велможы герби свои и печат тобою,

Висоце красно здобят и знаки тобою.

Тебе вси хр(и)стияне любезно цѣлують

И з любовию и страхом к тебѣ приступають.

Востокъ, и западь, і югь, и сѣвер тя славит,

Резвѣ геретикъ мерзкій тебе не прославят.

Ми же правовѣрніе тебе прославляем,

Тобою дойти д[о] н(е)ба всѣ надежду маемъ:

Н(е)бесъ высоких дверей развѣ ти отворишъ

До н(е)ба естес ключемъ, бл(а)го нам сотвориш,

Бо гды Б(о)гь нашъ прійде всѣхъ людей судити, (51 v.)

Тогда и свою славу хочет всѣмъ явити:

Явится знаменіе крестное всѣмъ явно,

Бл(а)гимъ во радост, а злим во пропаст вѣчную.

Пребляженній кр(ес)те, славо правовѣрнихъ,

Вѣрним пома(га)й, во всем прославляй, зловѣрних.

Со Б(огороди)цею Д(ѣ)вою С(вя)тою,

Котрую сполне славим на вѣки с тобою.


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 209 – 210.