Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

LIII. Пѣсня Вѣци(н)ской Прес(вя)той Б(огороди)ци

Михайло Грушевський

Д(ѣ)во М(а)ти преблагая, тисъ ц(а)р(и)це н(е)б(ес)ная!

Рачъ намъ ласку свою дати, бисмо могли отримати –

О всепѣтая М(а)ти! (2)

Ми к тебѣ вси прибѣгаемъ, ратунку от тебе жадаемъ:

Покрий (2), владичице, арх(а)ггелская ц(а)р(иц)е, о в. М.! (65)

Свободиж нась от напасти, а не дай нам в грѣхи впасти

И потлуми враги н(а)ша, ти естес потѣхо н(а)ша, о М.!

О всепѣтая М(а)ти, хтож тя может вихваляти?

По всем свѣтѣ естес славна, от Б(о)га отца поволанна, о М.!

О всепѣтая М(а)ти, рачь нас ратовати,

До сина ся причинити би, нас рачилъ боронити, о М.!

От поган людей злосливих, вѣры нашей незичливих,

Котрѣи на нас воюют, на християн наступуют, о М.!

Молимо тя со слезами, покажи ласку свою над нами,

Рачь намъ тое даровати, бисмо могли отримати, о М.!

У с(и)на своего корону, котрий сидит на трону.

Тому служат херовими со святими серафими,

О всепѣтая М(а)ти!

О всепѣтая М(а)ти, даждъ нам тое оглядати! (65 v.)

Будемо тя вихваляти, поки житя будем м(а)ти, о М.

О всепѣтая М(а)ти, в прозби рач нас вислухати,

Не допускай на нас войни, нехай буде люд спокойній, о М.

Тись, Панно, пречистая, чудотворная вѣци(н)ская,

Подай руку вси, жадаем, подай обѣ, при(й)ми к собѣ, о М.!

О всепѣтая М(а)ти, со слезами будемъ волати:

Ратуй 2 вѣцинская чудотворная преч(и)стая, о М.!


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 218 – 219.