Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

XL. «Нескверна, неблазна, чистая госпоже»

Михайло Грушевський

[Іншою рукою надписано: Пѣснъ подоб[ень]: Нескверная.]

Нескверна, неблазна, чистая госпоже,

Нетлѣнна явися мнѣ, красная роже.

Раждалас Іс(ус)а през Духа С(вя)таго,

На рукахъ держалас всѣхъ содержащаго.

Являеш чудеса, ц(а)р(и)це, во людех, нв

Нетлѣнна мя сцѣли во смертелних грѣсех,

Дайже ми зрѣти тя ц(а)р(и)цу по смерти,

Крѣпость бо бѣсовъска хощет мя пожерти, (2)

Приводит мя на грѣхъ и на дѣла злая,

Ти мя да причтеши, матко преблагая! (2)

Помилуй і мене, якоже блуднаго,

Не посрами мене в грѣсехъ рожденнаго,

Но покрий и мене чудним омофоромъ,

Ти мя да причтешы со лик с(вя)тих хоровъ, (2)

Постави и мене одесную Б(о)га,

Тогда мнѣ не вредить бѣсовская трвога.


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 210.