Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

XLV. «Ой мати, мати, ест дякъ у xaтѣ»

Михайло Грушевський

Ой мати, мати, ест дякъ у xaтѣ,

Спѣваеть, жартуеть, не дает спати! в

И еще, мати, грает зо мною!

Бий его, донейку, хочъ кочергою! в

Бою ся, мати, щобь не вкаляти,

Волю я дячейка поцюловати: в

Жупан новейкій, дякъ молодейкій,

Не буду бити, бо хорошейкий. в

Ба еще мати буду прохати

У постѣлойку до себе спати. в

Ой, доню, доню, будеть з бѣдою,

Коли дякъ ляжет спати с тобою! в

О мати, мати, буду тривати,

Хоч мене будет дяк зачипати. в

Хоч дяк жартуеть, але не пустует,

Нехай же, донейку, переначует. в

Поти ся грали, поки не спали,

Заким ся з собою не обизнали. в

Обизнавши ся, почнет дякъ спати,

А дѣвчино(й)ка почне(т) плак(ати).

Дѣвчинойка дрѣмлет, а дякъ спѣвает, (56 v.)

Погляд(а) в оконце, ци вже свитает. в

Ой еще, дяче, барзо ранейко,

Присун ся до мене, мое сердейко. в

Проспавши ся, дяк почнет спѣвати,

А дѣвчинойка почнет плакати: в

Ой дяче β бѣлого лиця,

Подобно з мене юж молодиця! в

Ой пришла мати донки питати:

Ци гараздь було, донейку, спати? в

Ох спаламъ, спала, ледвомъ устала,

Тожемъ ся, м(а)ти, страху набрала! в

(Ой до)ню, доню, жарту не знаешь,

Що ся такъ барзо дяка лякаєш. в


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 213 – 214.