Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

XXXIII. Пѣснь о души н(е)нзной (44 v.)

Михайло Грушевський

О д(у)ше моя, д(у)ше нензная,

Чему грѣхи богатѣеши

В кимъ надежду покладаеши,

Же такъ блуд ісполняеши? (2)

Помышляй, д(у)ше, вел(ь)це тя проше,

Проше от се(р)ца, о страшная д(у)ше,

Кайся грѣховь прежде смерти,

Же тя врагь хощеть пожеръти. (2)

Криком ужаснимъ грѣшником власним

Стережи ся д(у)ше и аггловъ с(тр)а(ш)ни(м)ъ,

Жеб тя они не вловили,

Во тму вѣчну не сокрили,

Бо там юж будешь и преизбудеш! мє

Крикъ і воланя на грѣшніе люде…

Там не будет поратунку,

Кромѣ плачу и фрасунку,

Але всѣмь грѣшним пагуби будуть,

Гди пред пеклом страшним стогнати будуть;

Там нѣ царския держави,

Нѣ патріяршея слави:

Преосвящених и ос(вя)щених,

Там не уважают, яко людей простих,

Hѣ гетманов наиславнѣших,

Hѣ рыцарей виборнѣших.

О Х(рист)е ц(а)ру, рач нась ховати,

Бисмо не знали таковой заплати!

Тебе, Х(рист)е умоляемъ

Со слезами к тебѣ припадаем.


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 205 – 206.