Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

XLVIІI. Пѣсня московская

Михайло Грушевський

Моя милейкая, чорнобриве(й)кая,

Подля мене седит да какъ свіечка горит,

Да у нас на Дону да не по вавему,

Да растуть пероги да гарачие

Из(ъ) маселком,

Да Московка пекла, ис Пустеля гарода,

На ней сукня зеліона, сапоги че(р)вони.

Та ну (2) десъ мой мужъ на Дону!

Она дома була, трое дѣтокъ привела:

Да какъ сини поростут, бачъку за лоб приведут,

От кута, до кута кинутся гайдука.

Лѣпше пиво, нѣж вода!

Ой з(ъ)мерзъ на печи, стару бабу гнетучи!

Человѣче рудій, не полохай людій,

Як сполошиш люде, лихо тобѣ буде.

По сім наступає табличка чисел: Liczba lacinska, tudziesz z polska. Ha першій стороні (58 v.) в сто квадратиках (10x10) написані числа від 1 до 100, під числами від 1 – 10 підписано: unum, duio, trya, kwator, quinc, sex, septem, okto, nowem, decem, з лівого боку, проти чисел десятків знов: Decem, Viginti, Triginti, Quadragiti, Quginti,…inti, Septe.nti, Octointi, Noueinti, Centum, Sto. На другій стороні (нд) в таких же квадратиках (10x10) виписано числа від 101 до 200 (на маргінесах приписки маловажні), на третій (59 v.) в 27 квадратиках числа соток від 300 до 900 і тисяч від 1000 до 20000, під тим порожні квадратики, де написано (окрім пізніших «проб пера»): Сіе псалми Раба Божого Мл[а]д[ен]ца Леонтого Родича Яголницъкого: Року Б[о]жия: аψді М[еся]ця Марта Дня а.

Тут кінчиться перша частина співаника (означена нами А).


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 215.