Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

XXXVII. Пѣсня С(вя)т(о)му Николаю

Михайло Грушевський

По(д)[обенъ]: О Девице, твое оуспеніе

Гори, сладост искапайте и вси людіе возиграйте.

Іерарховъ Х(ристо)въ Николае, ми до тебе вси прибѣгаем,

а на помощъ тебе призиваемъ! в мд

Ти явися во снѣ Константину, ц(а)рю бл(а)гочестивому

А кумиру сарацинскому, хіерарховь Х(ристо)въ Н.

Еvвлавію во снѣ показа ся, трем отроком предстател, iep. Хвъ Н.

Николае, во бранех поборче, а на пути заступніче,

Николае чудотворче, іерархов Хвъ Николае.

Кто прибѣгнетъ ко храму твоему,

Той одержить в Heбѣ корону, iep. Хвъ Никол.

И ми к тебѣ будем прибѣгати

А на помощъ тебе призивати, іерархо Хвъ Николае.

Архагг(е)ли, іерарсы хвалят тя, вси патріярси, іера.

Х(ри)сте ц(а)рю, змилуй ся над нами!

Просимо тя вси со слезами, іерархо Хвъ,

И ти, Д(ѣ)во, поспѣшайся, а на пристя Х(ристо)во готуй ся! (49 v.)

Іерархо Хвъ Николае!


Примітки М. С. Грушевського

Перший вірш сієї псалми пригадує початок пісні Івану Хрестителю в Богогласнику : Искапайте горы днес сладость

И холмы взыграйте в общую радость,

Се ластовица, красна горлица і т. д.

(вид[ання] 1791 р., № 198; вид[ання] 1886, № 201).


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 208 – 209.