Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

XLII. Пѣсня С(вя)тому пророцѣ Ілии

Михайло Грушевський

Істочниче благодати,

О Іліе, в н(е)бо взятий

Презъ агг(е)ловъ двохъ крилатих,

Іліе славній, Ілие великій пр(о)роче,

Пред пришествием пр(е)д[те]че, Іліе сла(в)ній !

Агг(е)лъ Б(о)жій, ч[е]ловек н(е)б(ес)ній,

На землы плот оставивій,

На н(е)б(е)са возлетѣвій,

Іліе славній, І. В. П. П. І. славній. (53 v.)

[Повторення припіву попереднього: Ілие, великий пророче і т.д.].

Рукою своею Елисея благословивій

Пр(о)рокомъ его постановивій

І цѣлебником И. В. П. П. П. І. слав.

Ти вдовицу утѣшиви(й),

З мертвихъ с(и)на воскресиви(й),

А невѣрныхъ потлумивий

Іліе славній И. В. П. П. П. І. славній!

Ти всегда пред Богомъ стоиши,

Со агг(е)ли ликуеши,

А о вѣрнихъ Б(о)га м(о)лиши,

I. С. И. В. П. П. П. І. славній!

Ко Господу припадѣмо,

И ко Д(ѣ)вѣ притецѣмо,

А Илію умолѣмо,

И Елисея!

И. В. П. П. П. Иліе славній!


Примітки М. С. Грушевського

Ся псалма увійшла в «Богогласник» (вид[ання] 1791, № 202; вид[ання] 1886, № 205), наводимо варіанти з вид[ання] 1791 р.:

1 Ісполненій благодати 3 Чрезъ Агг(е)льскія перната, 4 О Иліе славнѣй (двічі), велій Пророче, Предь пришествіемь вторымъ Предтече, Иліе славный. 5 В земных бывый 6 Земную плоть воскриливий.

Дві дальші строфи в «Богогласнику» переставлені, при тім значно змінені:

В силѣ дивной ти десницы

Воскресивъ сына вдовицы,

Отверзъ къ животу зѣницы

Ты пророку Елисею

Подалъ рукою своею

Милость и всю силу с нею.

17 – 19: Днесь предь Богомъ предстоиши,

Вышняя благая зриши,

О вѣрныхь его молиши.

24 в «Богогл[аснику]» нема.


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 211.