Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Нарис історії українського народу

Михайло Грушевський

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори: У 50 т. / редкол.: Г. Папакін, І. Гирич та ін. – Львів : Світ, 2002 – Т. 22 : Нарис історії українського народу / упор. І. Гирич, В. Кавунник. – 2015. – 568 с. – (Серія «Монографічні історичні праці»)

Упорядники – Ігор Гирич, Валентин Кавунник

Автор передмови – Валентин Кавунник

Упорядкування листів до друку – Валентин Кавунник, Світлана Панькова

Підготовка текстів різних видань «Очерка истории украинского народа» – Валентин Кавунник, Георгій Потульницький

Переклад з російської мови на українську – Лариса Білик

Переклад висловів іншомовного походження – Мирослав Трофимук

У томі 22 Творів М. Грушевського у 50-ти томах уміщено в українському перекладі працю «Очерк истории украинского народа», яку історик опублікував у 1904 р. За життя автора книга була перевидана у 1906, 1911 і 1913 рр. «Очерк…» призначався для російськомовної української інтелігенції та росіян і знайомив з тисячолітньою історією українського народу від доісторичних часів і князівського періоду до доби новітнього українського відродження у ХІХ – на початку ХХ ст. Крім «Ілюстрованої історії України» – це єдина суцільна політична історія України від найдавніших часів до модерного часу. До тому увійшли «Додатки», які розкривають історію створення книжки та рецепцію суспільства на неї. Видання розраховане для науковців та всіх, хто цікавиться історією України.

(1)  2

Передмова до першого видання

Передмова до другого видання

Передмова до третього видання

Передмова до четвертого видання

І. Сучасна українська колонізація та її історичні зміни; географічні умови; український етнічний тип

ІІ. Загальні риси української історії. Розселення українських племен

ІІІ. Культура и побут

ІV. Торговельні зносини; початок державної організації; літописна традиція про початок Київської держави

V. Київська держава у ІХ і Х ст. – процес утворення

VI. Київська держава в ХІ і ХІІ ст. – процес розкладу

VII. Князівства-землі ХІ–ХІІІ ст. Галицько-Волинська держава ХІІІ–ХІV ст.

VIII. Політичний і суспільний устрій, право та культура ХІ–ХІІІ ст.

ІХ. Перехід українських земель під владу Великого князівства Литовського й Польщі (ХІV–ХV ст.)

Х. Українські землі у ХV–ХVІ ст.; збирання українських земель Польщею

ХІ. Суспільна й культурна еволюція. Привілейовані стани

ХІІ. Селянство

ХІІІ. Міста. Релігійно-національний і культурний рух ХVІ–ХVІІ ст.

ХІV. Козацтво – його походження і розвиток

ХV. Козацтво й козацькі війни до 1648 р.

ХVІ. Хмельниччина

ХVІІ. Устрій і відносини, створені Хмельниччиною

ХVІІІ. Події після смерті Хмельницького (1657–1663)

ХІХ. Смути 1660–1680 рр.

ХХ. Відносини кінця ХVІІ ст.

ХХІ. Соціально-економічний процес у Східній Україні ХVІІ–ХVІІІ ст.

ХХІІ. Повстання Мазепи й перше скасування гетьманства

ХХІІІ. Останні гетьмани

ХХІV. Ліквідація старого устрою гетьманщини

ХХV. Правобережна Україна

ХХVІ. Західна Україна

(1)  2