Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

1896 р.

Михайло Грушевський

(1)  2

Гетьман Богданко

Гончариха

Дозвіл кор[оля] Жиґимонта митнику Петрашку на передачу с. Крогульця кам’янецькому наміснику Григорію 1509 р.

Опись львівського замку р. 1495

Метрика Самбірська

Кілька київських документів XV-XVI в.

Два документи з внутрішньої історії В[еликого] кн[язівства] Литовського XVI в.

Економічний стан селян на Подністров’ї Галицькім в половині XVI в. на основі описей королівщин

Нові розправи про внутрішній устрій В[еликого] кн[язівства] Литовського

Секретна місія українця в Берліні р. 1791

[Рец.] И.И.Дитятин. Статьи по истории русского права

[Рец.] Милюков П. Очерки по истории русской культуры

[Рец.] П.А.Иванов. Исторические судьбы Волынской земли с древнейших времен до к[онца] XIV в.

[Рец.] «Правда руська»

[Рец.] Проф. Ф.И.Леонтович. Национальный вопрос в древней России

[Рец.] Николай Рожков. Поводы к началу процесса по «Русской правде»

[Рец.] Antoni Prochaska. О prawdziwosći listów Gedymina

[Рец.] Ф.И.Леонтович. Источники русско-литовского права

[Рец.] Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia, t. 14

[Рец.] Monumenta medii aevi historica, res gestas Poloniae illustrantia, t. 15

[Рец.] Dr. I.Franko. Z dziejów Synodu Brzeskiego 1596 r.

[Рец.] Antoni Prochaska. Podole lennem korony (1352 – 1430)

[Рец.] С.Шумаков. Акты Литовской метрики о князе А.М.Курбском и его потомках

[Рец.] Ф.И.Леонтович. Панский двор в литовско-русском государстве

[Рец.] Пыпин А.Н. Материалы для биографии А.А.Котляревского

[Рец.] Путевые письма Измаила Ивановича Срезневского из славянских земель

[Рец.] А.А.Васильчиков. Семейство Разумовских, т. 5

[Рец.] Писання Трохима Зіньківського

[Рец.] Празднование столетия Подольской епархии

[Рец.] Подольские архипастыри

(1)  2