Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Систематическое описание славяно-российских рукописей собрания графа А.С.Уварова

Михайло Грушевський

в четырех частях, составил архимандрит Леонид. Москва, 1893-1894, 4°; т. I, ст. VII + 694; т. II, с. 577; т. III, ст. 363; т. IV, ст. 502, з рисунками (13)

Четвертим томом, виданим вже після смерті укладчика, закінчився монументальний опис знаменитої збірки рукописей графа Уварова (в Поріччі Можайського уїзду Смоленськ[ої] губ[ернії]). Колекція Царського, описана р[оку] 1848 Строєвим, була початком сієї збірки (750 п’єс), доповненої графом Олексієм Уваровим, так що перед смертю його вона містила вже 2250 п’єс, і то дібраних з свідомістю речі (між іншим, увійшла сюди колекція Сахарова); за невеликою виїмкою се все – рукописи слов’янські. Розпочатий опис сих нових набутків не був докінченим (видано один том – проф. Сухомлинова), доперва 1885 p. взявся за се наново покійний вже тепер археограф – архімандрит Троїцької лаври Леонід Кавелін і довів до кінця.

Як значиться в титулі, се опис систематичний. П’єси поділено щодо змісту на вісімнадцять розділів, в яких знову їх згруповано в певні групи, означені на початку розділу (напр., в першій часті йдуть цілі Біблії, далі поодинокі книги Старого Завіту, потім Нового Завіту – Євангелія, апостоли, апокаліпсиси), і тільки в тих групах розміщено рукописи в порядку хронологічнім.

Том перший містить відділи:

1. Святе Письмо.

2. Толкування Св[ятого] Письма.

3. Письма св[ятих] отців.

4. Теологія догматична.

5. Теологія паренетична (Богословіє учительное).

6. Письма релігійно-моральні. 7. Полемічні письма.

8. Письма розкольників.

9. Право церковне і світське.

Том другий:

10. Книги богослужебні.

11. Ноти церковні і синодики.

12. Життя святих.

13. Оповідання про чудовні ікони.

Том третій:

14. Історія церковна і світська.

15. Матеріали до історії церковної й світської.

16. Географія й мандрівки.

Том четвертий:

17. Збірники.

18. Інші письма не духовного змісту (всячина – і «азбуковники», і «риторики», і «апологи», і «повісті»).

В кінці доложено покажчики імен і осіб і географічний – до першого тому спільний, для цілої книжки, а в дальших томах осібно при кождому розділі. Опис Строєва введено сюди цілком, з деякими потрібними поправками і доповненнями, і в кінці IV тому доложено покажчик для переводу його нумерації на нову, так що новий опис цілком ту давнішу заступає.

Було вже піднесено певні недостачі, які виникають через систематичний поділ рукописів (див. «Записки», VII, Н[аукова] хроніка, с. 8); поділи, як ми бачимо, дрібні і трохи довільно вибрані, а брак загального покажчика утрудняє вишукування потрібного. Описано рукописи часом закоротко; так, при історичних компіляціях укладчик часом обмежується увагою, що вони фабульозні («баснословні»), не поясняючи ближче хоч загальніше версій сих фабул.

Про користь сього видання для науки не потребуємо говорити; одна з найбагатших скарбниць до історії і літератури слов’янської й руської стає тепер загальноприступною. Можна висловити лише щире признання пам’яті покійного автора сього монументального діла і подяку властителям збірки за видання його, й то дуже приступною ціною (15 руб[лів] за 4 великі томи).


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1896. – Т. IX. – Кн. 1. – С. 9 – 10 (Бібліографія). Автограф зберігається в ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 240. – Арк. 6-7 зв. Підпис: М.Г.

Кавелін Лев Олександрович (архімандрит Леонід) (1822 – 1891) – письменник, історик, археограф. У 1840 – 1852 pp. – гвардійський офіцер. Під впливом слов’янофіла І.Кириєвського і монахів Оптиної пустині вийшов у відставку (1852) і постригся в монахи під іменем Леоніда (1857). Член російської місії в Єрусалимі (1857 – 1859), її начальник (1863 – 1865), настоятель церкви при російському посольстві в Константинополі (1865 – 1869), настоятель Воскресенського монастиря «Новый Иерусалим» (1869 – 1877), з 1877 p. – намісник Троїце-Сергієвої лаври. Член багатьох наукових товариств і комісій. Автор праць і статей з російської і слов’янської церковної історії, з історії православного Сходу, а також археографічних праць, з яких найважливіша – «Систематическое описание славяно-российских рукописей собрания графа А.С.Уварова» (ч. 1 – 4, 1893 – 1894).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 289 – 290.