Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] П. фон Винклер. Русская геральдика

Михайло Грушевський

История и описание русских гербов, с изображением всех дворянских гербов, внесенных в общий гербовник всероссийской империи, вип. I, 1892, с. VIII, ненум[еровані] + 48; [вип.] II і III, 1894, с. IX ненум[еровані] + 49 – 176

Як пояснює в передмові автор, його видання має заступити урядовий «Гербовник», неприступний своєю ціною, а заразом дати історію російських гербів, заступлену досі лише давньою працею Лакієра. Свою працю д. Вінклер поділяє на дві половини – основи геральдики і історію російських гербів, сподіваючись умістити се в семи випусках. Видані три випуски обіймають більшу частину першого відділу, що займається аналізом і описом складових частин герба. Самі рисунки гербів приходять як ілюстрація відповідних уступів тексту, а для вишукування їх має служити азбучний покажчик на початку кождого випуску. Автор, одначе, постановив змінити такий порядок і почавши з IV вип. подати всі герби «Гербовника» (коло півтретини тисячі) в порядку азбучнім.

Ся геральдична праця може бути тим цікава для нас, що містить герби української шляхти, признаної російським урядом. Друга половина – історія гербів матиме більший інтерес, видані ж випуски можуть служити для справок щодо рисунків заведених сюди гербів.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1896. – Т. XII. – Кн. 4. – С. 32 – 33 (Бібліографія).

Вінклер Павло Павлович, фон (Фон Вінклер) (1866 – бл. 1937) – автор праць з російської геральдики, нумізматики, історії зброї. Головним внеском Вінклера у вивчення російської історії є його монографії, присвячені російській геральдиці. Жоден із наступних дослідників російських гербів, аж до сьогодні, не обходиться без використання матеріалу, вперше зібраного й узагальненого П. фон Вінклером.

Основні праці: «Русская геральдика» (1892 – 1894); «Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи» (1900); «Из истории монетного дела России» (вин. 1-9,1898-1900).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 294 – 295.