Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Е.Сицинский. О церквях Подольской епархии

Михайло Грушевський

«Труды Подольского Епархиального Историко-статистического комитета». Вып. VII: Исторические сведения о приходах и церквях Подольской епархии. I: Каменецкий уезд. Каменец, 1895, ст. ХІ + 611

Як довідуємось з передмови, ще в 50-х р[оках XIX ст.] у подільської зверхності єпархіальної з’явилась гадка – уложити історично-статистичні описи парафій і церков подільських і сю роботу пробувано зробити працею самих парохів; проби показалися нещасливими, розуміється, і робота переложена на самий комітет, що видав в т. VI статистичні дані про парафії цілої єпархії (1893).

Тепер невсипущий робітник комітету, редактор «Єпархіальних відомостей», що при них в додатку «Труды» виходять, д. Юхим Сіцинський зайнявся зведенням історичних відомостей, і в просторім VII томі «Трудов» маємо опис історичний одного з дванадцяти повітів Подільської губернії – Кам’янецького; хоч се повіт один з найбільш історичних, і інші не будуть так багаті відомостями історичними, але все з того можна бачити, якої монументальної праці піднявся комітет, чи, властиво, згаданий його співробітник.

В передмові до сього тому автор заявляє, що предкладає лише пробу того роду праці і мав на меті звести лише докупи, можливо коротко, відомості йому приступні, а не подати суцільний й докладний опис осад і церков. Автор використав друковану літературу, значний запас рукописного документального матеріалу Подільської консисторії (декрети, візити, презенти й описи парафій XVIII і XIX в.); дещо з Київського архіву через нотатки проф. В.Антоновича, що від довшого часу займається збиранням історично-географічного матеріалу, нарешті ужив історично-географічний опис Кам’янецького повіту пок[ійного] д-ра Йосифа Ролле, зладжений 1891 р. і переданий до його ужитку небіжчиком. Таким чином, автор орудував дуже значним запасом матеріалу.

Розуміється, повнота на основі сього матеріалу може були лише тимчасова. Акти подільські взагалі дуже мало видавались; книги кам’янецькі, переховані в Київськім архіві (від р[оку] 1520), зужиті досі ще дуже мало; не витягнуто документи з багатих запасів Коронної метрики, а також Люблінського трибуналу (за виїмком лише полуднево-східного кута воєводства); коли сей матеріал буде витягнений і зужитий, сума наших відомостей помножиться дуже значно, але поки то станеться, такий збір відомостей, який подає праця д. Сіцинського, представляє собою набуток в високій мірі корисний і пожаданий. Досі для того роду відомостей служив «Географічний словник Королівства Польського» (досі ще не скінчений), але праця д. Сіцинського дає відомості далеко багатші й свіжіші, як-то можна бачити з порівняння.

Д[обродій] Сіцинський розложив села в порядку деканатів; більш раціональним був би розклад географічний – по басейнах річних, але при положенім змісті і покажчику географічнім (пожаданий був би зміст альфабетний попри покажчика), такий чи інший розклад не має ваги.

При кождій місцевості подаються попереду історичні (а де єсть і археологічні), статистичні відомості і перекази народні про саму осаду, далі – відомості церковні, про місцеві церкви і духовенство (доложено реєстри парохів, досить багаті). Цитати, для короткості, подано разом для кожного відділу, але для всякого роду інформації було б пожаданим, аби при кожній відомості було вказано її джерело (особливо, як сих назбирається багато). Взагалі праця уложена дуже старанно і докладно і можна лише пожадати, щоб автор найшов час і спроможність посувати свою працю скоро; по закінченні її Подільська губернія могла б похвалитися описом, якого не має тепер ніяка інша на цілій Україні-Русі.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1896. – Т. XIII. – Кн. 5. – С. 18 – 19 (Бібліографія). Автограф зберігається в ЦДІАЛ України. – Ф. 401. – Оп. 1. – Спр. 46. – Арк. 111 – 114. Підпис: М.Г.

Подільський єпархіальний історико-статистичний комітет – створений у 1895 р. на базі Комітету для історико-статистичного опису Подільської єпархії (діяв з 1865); останній заснував серію «Труды…», яких з 1876 р. до 1916 р. вийшло 12 томів.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 295 – 296.