Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Систематическое описание рукописей московской синодальной (патриаршей) библиотеки

Михайло Грушевський

составил архимандрит Владимир, ч. 1 – Рукописи греческие. Москва, 1894, с. IV + 880

В передмові читаємо, що арх[імандрит] Володимир, синодальний кустош, з поручения Синоду довершив новий опис цілої Московської Синодальної бібліотеки, почасти описаної вже в звісних каталогах Маттеі, Горського і Невоструєва; опис сей має заступити сі часткові описи, а також алфавітний покажчик арх[імандрита] Сави. Виданий отсей том обіймає рукописи грецькі (і кілька грузинських) і має таким чином заступити каталог Маттеі.

Рукописи розложено в порядку систематичнім – Святе Письмо, письма св[ятих] отців, книги богослужебні, канонічні, історичні, збірники, література класична, дипломи і листи. Рукописи характеризовано коротко, але зміст – складові частини – означено докладно, без вказівок літературних. Всього, не рахуючи дипломів, обіймає вона 510 рукописів. В кінці доложено покажчик і таблицю для переводу нумерації Маттеі на сю.

Колекція синодальна має важне значення для історії нашої давньої літератури, безпосередньо зв’язаної з письменством грецьким, тож і нововиданий опис українська наука мусить привітати як корисне придбання.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1896. – Т. IX. – Кн. 1. – С. 10 – 11 (Бібліографія). Автограф зберігається в ЦДІАК України. – Ф. 1235. – Оп. 1. – Спр. 240. – Арк. 5-5 зв. Підпис: М.Г.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 290.