Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Николай Рожков. Поводы к началу процесса по «Русской правде»

Михайло Грушевський

(«Журнал Министерства нар[одного] просвещения», 1895, IV, с. 310 – 318)

Маленька розвідка д. Рожкова займається двома питаннями: що потрібно було, аби розпочати процес в справі карній, і що значить термін «поклеп»? Зазначивши різницю в поглядах на поводи до карного процесу – чи потрібно до того особи обвинуваченого – автор розв’язує се так, що відрізняє слідство, де для початку не були потрібними ані особа обвинуваченого, ані «лицо», і самий суд, де особа обвинуваченого мусила бути звісна.

Щодо другого питання, то автор уставляє існування «поклепа» лише в справі про убивство й татьбу, на основі ст. 15 – 17 Троїцького код[ексу], в противність більшості дослідників, сполучаючи слова «и во всехъ тяжах» з «въ татьбе», і відділяючи «и въ поклепѣ», в значенні «себто при поклепі; значення ж слова «поклеп» виводить із статей 81 – 82, де говориться про уживання заліза: припускаючи, що поставлені тут умови характеризують і «поклеп», він виводить, що «поклепом» було «обвинувачення на основі підозріння, висловленого кількома особами», не очевидцями.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1896. – Т. XIII. – Кн. 5. – С. 5 (Бібліографія).

Рожков Микола Олександрович (1868 – 1927) – російський історик-марксист та економіст.

Основні праці: «Происхождение самодержавия в России» (1906); «Город и деревня в русской истории».

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 108.