Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

8. Яцковичі

Михайло Грушевський

Mikołay z Rosnowa у Teofila z Radochoniec Rosnowscy, chorązowie przemyscy, starostowie laszkowscy, wszem obec у kazdemu z osobna, mianowicie i. w. imci x. biskupowi przemyskiemu у całemu duchowienstwu ritus graeco unito, tudziez у poddanym naszym do wiadomosci podaiemy, iz nie chcąc miec cerkwi boskiey у poddanych naszych iackowskich bez pasterza, prezentuiemy do pomienioney cerkwi za pasterza uczciwego Bazylego Skopowskiego. Do ktorey cerkwi tenze grunt pozwala się, ktoren trzymal antecessor iego, у te wolność pomienionemu duchownemu nadaiemy, ktorą miał antecessor iego, z tym iednak dokładem, aby na pomienionym gruncie cerkiewnym tenże duchowny nie wazył się ani dzieci swoich, ani z krewnych nikogo osadzac у chałup budowac, у do tego gruntu dzieci iego у krewni zadnego pretextu miec nie powinni. Tenze wzwyz pomieniony duchowny ani sukcessorowie iego do teyze cerkwi prawa dziedzicznego uzurpowac sobie nie powinni, ani pretextu zadnego miec nie maią. Pomieniony zas duchowny in vim gratitudinis obliguie się pod sumieniem, ze w kazdą srodę у piątek słuzbę bozą odprawiac powinien za duszę zmarłych. Iezeliby zas pokazało się, ze przez takie niedbalstwo tey obligacyi swoiey zadosyc nie czynił by, za to odpowiedziec w sądzie duchownym powinien nie tylko za rekwizycyą naszą, ale у poddanych naszych.

Działo się w Urzewicach dnia 20 wrzesnia 1729 anno. M. Rosnowski. Rosnowska. L[ocus] s[igilli].


Примітки

Яцковичі – село не ідентифіковане; можливо, тепер с. на території Польщі, що розташоване поблизу с. Заміхів, див.: Шематизм всего клира греко-католического єпархій соединеных Перемильскои, Самборскои и Сяноцкои на рок 1902. – Перемишль, 1902. – С. 263.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 109.