Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Jan Babirecki. Mapa Rzeczypospolitej Polskiej

Михайло Грушевський

z przydaniem kart oryentacyjnych trzech podziałów, ks. Warszawskiego i okręgu wolnego miasta Krakowa, wydanie trzecie poprawione, Краків, без року

Ся мапа, видана тою ж «Польською видавничою спілкою», що й географія Глогера, продається як доповнення до неї. Виконана вона добре, уложена також не зле. Границі воєводств переважно зроблені добре; шкода, що нема зовсім границь земель і повітів. Мапа представляє стан границь з р. 1771, як означено в середині її, окрім того є на ній границя «ziem odpadłych przed r. 1772», але як і треба було надіятися, така сумарична границя, зводячи в одну фіктивну цілість зміни границь з різних часів, дає досить фальшиве представлення про сі давніші границі.

На сході і полудневім сході, н[а]пр., вони зовсім не відповідають максимальним границям В[еликого] кн[язівства] Литовського перед 1569 р. Хибою треба признати полонізацію імен, нікому не потрібну і тільки шкідливу – такі, н[а]пр. Gronostajpol, Narodzicze, Jeziorna, Kalnebłota i т. д. в Київщині (тільки в Лівобічній Україні чомусь сі імена лишені в автентичних формах). Далі, багато імен історичних місць опущено, а подавано нічим в історії невизначні осади, і т. д.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1903. – Т. 54. – Кн. 4. – С. 56 – 57 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАЛ України. – Ф. 401, oп. 1, спр. 45, арк. 15. Підпис: М.Грушевський.

Бабірецький (Babirecki) Ян (1855-1902) – польський картограф. Працював приватним учителем на Поділлі. Через кілька років осів у Кракові, де заклав приватний пансіонат для учнів середніх шкіл та в 1895–1896 pp. провадив чоловічу гімназію. Опрацював і видав декілька історичних карт Польщі.

Основні праці: «Polska wieku XV» (1897), «Rzeczpospolita Polska wieku XVII» (1897), «Ziemie Polskie po Kongresie wiedeńskim» (1897), «Polska w roku 1771» (1905).

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 257.