Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Палеографические снимки с русских рукописей XII-XVII веков

Михайло Грушевський

Изданы С[анкт]-Петербургским археологическим институтом под редакцией А.И.Соболевского. СПб., 1901, ст. 2+3+70 таблиць, мале folio

Разом з обговореним вище курсом проф. Соболевського вийшов ним же зладжений збірник факсиміле з рукописей. Як бачимо з коротенької передмови до сього видання, воно має служити підручником при навчанні палеографії, а матеріалом для нього послужили рукописі, зібрані в 1899 р. на палеографічну виставу Петербурзького археологічного інституту. Може бути, що сим треба пояснити повну припадковість і взагалі – на наш погляд, не вповні відповідний добір рукописей (в такім підручнику мусять головно фігурувати рукописі з докладною хронологією й докладно звісним географічним походженням, і тільки за браком таких мусять уживатися рукописі менше ясного походження). Пояснення походження й характеристика рукописей також повинні бути докладніші, ніж поданий видавцем сухий регістр (хіба, може, коментар дасть його курс? але в такім разі се треба б зазначити).

Ціла майже половина збірки присвячена московському письму XVII в. З перших віків нашої палеографії маємо дуже мало (одно факсиміле – з XII–XIII в., два – з XIII, два – з XIII–XIV). Українських рукописей взагалі ужито розмірно мало. Виконання взагалі добре.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1903. – Т. 51. – Кн. 1. – С. 14 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАЛ України. – Ф. 401, oп. 1, спр. 39, арк. 7. Підпис: М.Г.

Соболевський Олексій Іванович (1856-1929) – російський лінгвіст, палеограф, історик літератури.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 188.