Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] En Nouvelle Russie

Михайло Грушевський

Souvenirs d’une mission par le baron de Baye. Париж, 1900, ст. 32

Une visite à Gavrontzy près Poltava (1902) par le baron de Baye (Extrait de la "Revue de geographie"), Париж. 1903, ст. 16

Мало хто з-поміж нас знає, якого ми маємо приятеля в французькім панку, бароні де Баї, а тим часом він від десяти літ опублікував про наш край і його старовину щось чи не з десять «праць» [Декотрі з археологічних його писань (п[ан] де Бай уважає себе археологом з фаху) були обговорені в «Записках» (див. т XIV і XXVII). З інших – одна присвячена була спеціально Києву: Kiev, la mère des villes russes [мати міст руських], Париж, 1896.], а сього року, бувши в Парижі, в місяці маю, трапив я на українську виставу, зладжену тим самим «невтомним» ученим і приміщену в павільйоні Musée Guimet.

Була тут усячина, яку удалося повипрошувати проворному баронові під час його подорожі в Полтавщину – вишивки (де всуміш були подані українські, великоруські й фінські), гончарські вироби, ікони і т. ін., без найменшого вибору й плану; гостям роздавали брошурку з сеї подорожі (титул вгорі). В ній автор описує свою гостину в маєтності гр. Шереметьєвих, свої вражіння, що він там бачив і чув – се правдива causerie, як і сам автор називає деякі з сих своїх писань – дуже поверхова, безсистемна й мало інтересна, а при тім претенціозна.

Подібний характер має й друга брошура: автор описує, як він на запрошення катеринославського губернатора, свого exellent ami, поїхав в Катеринославську губернію, по дорозі гостив його гр. Браницький в своїй резиденції (де on est presque Français, bien plus – on est Parisien), з гостинністю la plus somptuense et la plus charmante; з Катеринослава їздив автор в маєтність маршалка дворянства Каменського – тож подає його портрет, описує його шляхетні прикмети, велосипеди й симпатії для Франції; не забуває згадати, як йому разом з сим Каменським підносили селяни хліб-сіль, коли вони вибралися в екскурсію в сусіднє село, на свято.

Тут п[ан] де Бай бачив селянські забави, виписує, хто в котрій боротьбі брав участь, і дає фотографії побідників. Нижче оглядаємо портрет генерала Крижановського, тим визначного, що він запросив п[ана] де Бая в товариство офіцерів і посадив праворуч від себе. По дорозі між сими приємними спогадами довідуємось, що запорожці – то емігранти «з Росії» з часів Івана III і Бориса Годунова, що людність Катеринославщини est cosmopolite à cause des nombreuses colonies [є космополітичною через численні колонії], і т. ін. інтересні речі.

Взагалі, для п[ана] де Бая Україна – се тільки частина Росії, в якій він, як типовий французький централіст, нічого не знає, окрім держави – його

«чарує ся мішанина різних елементів, різнорідність рас і звичаїв, контраст доведеної до свого апогею сучасної цивілізації і останків старої культури, яку уважають за вигаслу».

Своєю місією він називає – розповсюднення у Франції звісток про сю величезну Росію, «з котрою в’яже його велика цікавість, яку має вона для західних людей, і чар гостинності, яку там стрічають». Як бачимо, за гостинність він відвдячується старанно – компліментами, портретами і т. ін. Злобні люди кажуть, що всі сі місії ученого автора мають іще іншу – конкретнішу мету: осягнення червоної стяжечки від французького правительства; та, видно, навіть роздавателям сього блага учені труди й праці п[ана] де Бая виглядають замало серйозними.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1903. – Т. 54. – Кн. 4. – С. 61 – 62 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАЛ України. – Ф. 401, оп. 1, спр. 46, арк. 57–58. Підпис: М.Грушевський.

Декотрі з археологічних його писань […] були обговорені в «Записках»… – йдеться про публікації:

М.Г. (Грушевський М.) [Рецензія] Sépultur du X siécle á Kiev, par le baron de Baye… // ЗНТШ. – Львів, 1896. – Т. 14. – С. 1 – 2.

(Грушевський М.) [Рецензія] Études sur l’archelogie de l'Ukraine antérieure á notre ére, par le baron de Baye. Париж, 1895, с. 36 // ЗНТШ. – Львів, 1899. – Т. 27. – С. 3 – 4.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 287 – 288.