Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] D[octo]r Władysław Abraham. Biskupstwa lacińskie w Mołdawii w wieku XIV і XV

Михайло Грушевський

"Kwartalnik historyczny", 1902, II, с. 172 – 207.

Невеличка розвідка, може, навіяна новішими польськими проектами – утворення латинської катедри на Буковині, становить цінний причинок до церковних відносин в Волощині. По короткім вступі, без особливого інтересу, автор старанно збирає відомості про дві давні латинські катедри Волощини – Серетську й Молдавську, доповняючи друковані жерелами деякими невиданими.

Є тут дещо й для історії латинської церкви в Галичині: так, автор наводить цікаву булу з 17 січня 1372 p., що піддавала опіці серетського єпископа Галицьку дієцезію, з огляду, що нею фактично править episcopus scismaticus [досл.: єпископ-схизматик, тобто православний владика] (с. 181), і ерекційну булу (з р. 1413–1414) Молдавської катедри, що піддавалася під юрисдикцію ecclesie Haliciensis seu Lemburgensis.

Стаття взагалі предметова, свобідна від теоретизування. Може дещо дивувати вступна фраза її, де заснування Серетської катедри зачисляється до wpływów szeroko zakreślonej akcyi kościelnej, podjętej przez Kazimierza W. w nowonabytych od r. 1340 wschodnich dzierżawach Polski. По тім, що писалося про діяльність Казимира на церковнім полі в Русі, такі слова звучать дещо анахронічно. Думаю також, що автор не написав би, може, про Акерманську катедру того, що читаємо у нього на ст. 185, якби звернув увагу на мою примітку в «Історії України-Руси» (надіюся, йому звісній), т. III, ст. 613, прим. 2 до ст. 307. Але все се дрібниці, що не позбавляють розвідки вартості.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1903. – Т. 52. – Кн. 2. – С. 11 – 12 (Бібліографія).

Абрагам (Abraham) Владислав (1860-1941) – польський історик права.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 247.