Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] А.А.Шахматов. О Супрасльском списке западнорусской летописи

Михайло Грушевський

СПб., 1901, с. 16.

Скільки розшибалися учені за повним кодексом Супрасльського монастиря, використаним Даниловичем і потім затраченим. Скільки праці й дотепу потрачено, аби відгадати те, що не можна було вже знати з автопсії – й раптом кодекс знайдено! А знайдено там, де, певно, ніхто не надіявся його: в архіві Петербурзької археографічної комісії, куди, як показується тепер, ще 1840 р. переслало їй російське міністерство освіти, зажадавши від духовних властей. Вміла зберігати археографічні пам’ятки комісія!

Ак[адемік] Шахматов публікує тепер деякі відомості про сей нововіднайдений кодекс, що містить, окрім опублікованої Даниловичем літописної компіляції, ще дуже цікаві фрагменти руського перекладу Віслицького статуту й частину Печерського патерика, відмінної редакції. По спостереженням д[обродія] Ш[ахматова], збірник сей списаний з оригіналу середини XV в., з якого виходить і звісний збірник гр[афа] Уварова. Літописну компіляцію, властиво, – її першу часть («Kronika ruska» Даниловича), характеризує він як скорочення IV Новгородської літописі, доповнене звістками з московської митрополичої компіляції; на редакції слідно впливи й смоленської компіляції, в якій маємо ми давнішу Русько-Литовську літопись.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1903. – Т. 51. – Кн. 1. – С. 28 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАЛ України. – Ф. 401, оп. 1, спр. 49, арк. 234. Підпис: М.Г.

… «Kronika ruska» Даниловича… – йдеться про працю «Latopisiec Litwy і Kronika ruska», опубліковану Ігнатієм Даниловичем в 1827 р.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 189.