Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Ф.Браун. Фрианд и Шимон,
сыновья варяжского князя Африкана

Михайло Грушевський

"Известия" Отд[еления] рус[ского] яз[ыка], 1902, с. 350 – 365.

Ся маленька замітка до тексту Патерика фактичним змістом не багата: вона констатує, що імен Африкан, Фріанд, Шимон нема в скандинавськім в такій формі; для Африкана вказує Afreki (Afrekan), для Фріанда – friandi, свояк, братанич, і думає, що автор Патерика, маючи перед очима варязьку запись, помилився і зробив з friandi – братанич, власне ім’я. Для форми Шимон вказує автор на вагання між с і ш в діалектах Судерманланда і Остерготланда.

Інтересніша загальна обстанова досліду. Д[обродій] Браун – завзятий норманіст, «без страха и сомненья», – таким виступав він в давніших працях («Разбор теории Будиловича», «Разыскания»), таким лишається й тут. Норманізм для нього – «доказана теорема». На підставі двоїстості в передачі шведського s в різних іменах через с і ш він готовий визначити навіть провінцію, звідки прийшов Рюрик, властиво Синеус!

Лишаючи на боці сі крайності норманістичного запалу, проба – на підставі сеї двоїстості вказати шведську еміграцію з різних провінцій – інтересна, – коли витримає дальшу перевірку.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1903. – Т. 55. – Кн. 5. – С. 10 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАЛ України. – Ф. 401, оп. 1, спр. 45, арк. 16. Підпис: М.Грушевський.

Браун Фрідрих (Федір Олександрович; 1862-1942) – німецький історик, філолог.

…Будиловича… – Будилович Антон Семенович (1846–1908) – російський філолог, славіст та публіцист.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 197.