Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Capitaine Breveté Niessel. Les cosaques

Михайло Грушевський

Etude historique, geographique, économique ет militaire. H.Charles-Lavauzenne, éd. militaire, с. 470+6 мап

Європа має великий респект перед козаками як військом. Тому від часу до часу військові різних держав присвячують воєнні монографії козацьким військам Росії. Кільканадцять літ тому німецький Premier-leutenant Pöllmann присвятив їм таку «монографію»; такого ж роду й ся французька книжка, якої титул заінтересував мене. Історичних звісток тут, одначе, мало (і, розуміється, дуже лихої якості), вся увага звернена на нинішню організацію козацьких військ Росії.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1903. – Т. 53. – Кн. 3. – С. 21 (Бібліографія).

Автограф зберігається в: ЦДІАЛ України. – Ф. 401, oп. 1, спр. 46, арк. 81. Підпис: М.Грушевський.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2012 р., т. 15, с. 286.