Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

2. Заміхів

Михайло Грушевський

Actum in Zamiechow anno D[omi]ni 1646, 12 martii. Za pozwoleniem ieg[o] m[os]ci z Wielkiego Ligowa urodzonego pana Walentego Ligowskiego, pana dziedzicznego na Zamiechowie у na Czemierzowicach, zasiadło prawo w karczmie zamiechowskiej, za woyta Waska Karluka z przysięznikami swemi, mianowicie Maciey Oleyczak, Iwan Kuk, Ilko Moszko, Fedko Grucay, Daniło z Czemierzowiec, lacko Tymkow у inszych ludzi wiele.

Przed tymze prawem wyzey opisanym stanowszy ucciwie urodzony Iwan pop, będący zdrow na ciele у па umysle, zeznał dobrowolnie, ze przedał popowstwo swoie zamiechowskie, ktorez miał roznemi zapisami у pismami wyrazone у okryslone to popowstwo, – tedy te wszystkie swoie prawa у pisma tym teraznieyszym wyrokiem swoim uwaza у w niwaz obraca ze wszystkiemi potomkami swemi, wyrzyka się, nic tarn sobie nie zostawuiąc ani potomkom swoim, tak z pierwszego małzenstwa, iako dziedziczny tego popowstwa, takze у poslednieyszego małzenstwa małzaką Helzbitą wyrzeka się wiecznemi… ucciwemu popowi Teodorowi tegoz popowstwa, wnukowi, ze wszystkiemi gruntami tego popowstwa nalezącemi, z siadliskiem, z ogrodami, z sadami у z sadzawką w ogrodzie lezącą z rolą to iest pułłankiem na zastawią ciągnącym się od stawu do rzyki у granicy łowieckiei, za summę złotych stoszescdziesiąt monety у liczby polskiey; z ktorey to powziętey summy tenze ucciwy wyrok opisany Iwan pop zeznaie, ze się mu dosyc stalo we wszystkim od ucciwego Teodora popa, iako о tym wyrok teraznieyszy wyzey opisany opiewa dostatecznie. Zapisuię, się tez tymze pismem przed teraznieyszym prawem ucciwy Iwan pop za wszelki pokoy Teodorowi popowi, następuiącemu na to popowstwo, za wszelki pokoy na wszelkich swoich dobrach gdzie kolwiek będących у w summach pienięznych.

A dla lepszey wagi і stwierdzenia tego zapisu Teodorowi popowi anno die ut supra. Ian Kazimierz z Ligowa Ligowski. L[ocus] s[igilli]. Walenty Ligowski. I. Iacek z Wielkiego Ligowa Ligowski.


Примітки

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2005 р., т. 7, с. 103 – 104.