Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

Галицьке боярство ХІІ-ХІІІ в.

Михайло Грушевський

Читано на зборах Товариства [ім. Шевченка] 21 І (2/ІІ) 1895 р. Вибрано сю тему почасти з огляду на місцевий інтерес її, почасти – з огляду на те, що ся інтересна тема в історичній літературі досі не була відповідно оброблена: досі головне місце займав уступ в розвідці: проф. Дашкевич, Княжение Даниила Галицкого (с. 23 і далі, переклад (без ноток) в V т. Руської історичної бібліотеки, с. 65 і далі), багатий важними й справедливими увагами; деякі більш або менш важні уваги про галицьке боярство знаходимо в монографіях Костомарова (Черты народной южнорусской истории – Монографии, т. I, переклад в II т. Р[уської] істор[ичної] бібліотеки), Смірнова, Шараневича, Линниченка (Черты из истории сословий [в Юго-Западной (Галицкой) Руси XIV – XV в.]). В недалекім часі має в Записках [НТШ] появитись спеціальна розвідка одного з їх співробітників до сього ж питання.


Примітки

Публікується за виданням: Грушевський М. Галицьке боярство XII – XIII в. // ЗНТШ. – Львів, 1897. – Т. 20. – С. 1 – 20. Передрук зі збереженням первісної пагінації: Розвідки і матеріали до історії України-Руси. – Львів, 1897. – Т. 2. В нашому е-перевиданні розділам статті дано назви.

Автограф зберігається у: ЦДІАУК. – Ф. 1235, оп. 1, спр. 204, арк. 1 – 35.

Я. Книш

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2004 р., т. 6, с. 435 – 451.