Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Филевич И.П. Польша и польский вопрос

Михайло Грушевський

(посвящ[ено] Н.Н.Страхову). – Москва, 1894, ст. 104

Нова книжка варшавського професора є передруком статей його, друкованих в «Русском обозрении» за р[ік] 1894, напівнаукового, напівпубліцистичного характеру, і, як каже автор, представляє резюме з приготованих «Очерків» русько-польських відносин. Автор, отже, хоче подати погляд на історію сих відносин; має він, властиво, характер оскарження польської історії. Провідна ідея – погляд на Польщу як на зрадника слов’янської ідеї, слугу Західної Європи в її натиску на своєнародне слов’янське життя.

Зоставляючи розбір до виходу праці in extenso, звертаю увагу автора на деякі необережності в аргументації. Він, напр., знає, що хорвати не довго були під владою поляків; він догадується, що Краківщина мала спочатку не польську (а значить – руську людність), відома відповідь Романа польським послам виступає як факт. Стаття кінчиться гадками про сучасні наміри деяких прусських публіцистів – ужити поляків за привід до дальшого Drang nach Osten [руху на Схід].


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1895. – Т. VII. – Кн. 3. – С. 21 (Бібліографія).

Філевич Іван Порфирович (1856 – 1913) – професор Варшавського університету. Відомий прихильник єдності росіян і українців. Праці І.Філевича були присвячені переважно історії Західної України й часто рецензувалися на сторінках «Записок Наукового товариства ім. Шевченка».

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 63.