Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Никитский А.И. К вопросу о мерах в древней Руси

Михайло Грушевський

СПб., 1894, стор. 48 (відбитка з «Журналу Мініст[ерства] освіти», 1894, IV)

Ся розправа покійного варшавського професора, видрукувана з його брульонів, може ввести в блуд своїм титулом. Автор кладе границею «княжого і царського періодів початок XVII в. і студіює переважно міри XVI – XVII в. північних країв Московщини і колишніх новгородських земель.

Брошура складається з двох розвідок. Перша – про міри хліба. Друга – про міри земельні московські. Хоч, таким чином, річ іде про міри чужі, розвідка може й для нашої метрології стати в пригоді, як про все, що виросло на ґрунті нашого давнього устрою і побуту часів князівських.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – Львів, 1895. – Т. VI. – Кн. 2. – С. 5 (Бібліографія).

Нікітський Олександр Іванович (1842 – 1886) – історик. Закінчив Університет св. Володимира в Києві. Професор Варшавського університету (1873). Наукові зацікавлення – історія Новгорода та Пскова.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 90.