Початкова сторінка

Михайло Грушевський

Енциклопедія життя і творчості

?

[Рец.] Н.Ф.Петровский. Древние арабские дорожники

Михайло Грушевський

по среднеазиатским местностям, входящим в настоящее время в состав русских владений.

Ташкент, 1894, 16°, ст. V + 60

Ся книжечка, як означено й на її обкладинці, є витяг з праці [Алоїза] Шпренґера «Die Post- und Reiserouten des Orients» (1864) того, що належить до російського Туркестану, Автор її, російський консул в Кашгарі, каже в вступній замітці, що хотів дати туркестанським любителям археології матеріал для дослідів по історичній географії.

Що такий підручник може мати чималу користь, нема мови. На жаль, д. П[етровський] при тім обмежився звичайно на джерелах арабських географів, не входячи у справу фіксування їх топографічної номенклатури на основі літератури предмета і власних комбінацій – лише подекуди відступив він від свого звичаю, давши деякі пояснення. Також випадало б подане у Шпренґера порівняти з новішими й ліпшими виданнями тих географів, з яких він користався, а того в книжці не помічаємо. То дало б сій книжці й наукове, а не практичне тільки значення.


Примітки

Публікується за виданням: ЗНТШ. – 1895. – Т. VIII. – Кн. 4. – С. 3 – 4 (Бібліографія).

Петровський Микола Федорович (1837 – 1908) – відомий російський сходознавець, дипломат.

[Алоїза] Шпренґера «Die Post- und Reiserouten des Orients» (1864)… – Шпренґер Алоїз (Sprenger Alois) (1813 – 1893), австрійський лікар і сходознавець, мандрівник. Основна праця: «Das Leben unci die Lehre des Mohammad…» (Bd 1 – 3; Bedin, 1861 – 1865). Переказана М.Петровським праця називалася «Поштові та подорожні маршрути Сходу» й видана у Лейпцигу 1864 р.

Подається за виданням: Грушевський М.С. Твори у 50-и томах. – Львів: Світ, 2008 р., т. 14, с. 10.